Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Wyniki neurorozwojowe we wczesnym CPAP i próbie pulsoksymetrii AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Wszystkie analizy przeprowadzono zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Nieskorygowane porównania charakterystyki demograficznej i urodzeniowej między grupami terapeutycznymi przeprowadzono za pomocą testów chi-kwadrat dla zmiennych kategorycznych i testów t dla zmiennych ciągłych. Pierwotne analizy skupiały się na odsetku niemowląt w każdej grupie, którym można było przypisać pierwotny złożony wynik śmierci przed oceną w wieku 18-22 miesięcy lub zaburzenie neurorozwojowe w wieku 18 do 22 miesięcy skorygowanego wieku. Analiza tego i wszystkich innych kategorycznych wyników została przeprowadzona z użyciem solidnej regresji Poissona w modelu uogólnionego modelu szacunkowego w celu uzyskania skorygowanych względnych zagrożeń z 95% przedziałami ufności. Mianownik stosowany do obliczenia częstotliwości każdego wyniku był liczbą dzieci, dla których znany był status w odniesieniu do tego wyniku. Wyniki ciągłe analizowano przy użyciu modeli liniowych efektów mieszanych w celu uzyskania skorygowanych średnich i standardowych błędów. Analizy wszystkich wyników od 18 do 22 miesięcy zostały skorygowane, jak wcześniej określono, dla warstw wieku ciążowego, ośrodka badań i grupowania rodzinnego (ponieważ dzieci, które były częścią porodów mnogich, zostały przypisane do tej samej grupy leczenia). Przeprowadzono testy na obecność interakcji statystycznych między dwiema interwencjami, dodając do modeli interakcję. W celu przetestowania wpływu cech różniących się między grupami dzieci z obserwacją i bez niej, przeprowadzono analizę wrażliwości z zastosowaniem wielokrotnego imputacji, w której brakujące wartości dla pierwotnego wyniku przypisano na podstawie przypisania leczenia, cechy okołoporodowe, oraz wyniki w szpitalu.29 Dwustronne wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną dla wszystkich analiz; nie dokonano żadnych korekt w przypadku wielokrotnych porównań.
Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Rysunek 1. Rysunek 1. Rejestracja, losowanie i wyniki. Pierwotny wynik złożony określono dla 93,8% zarejestrowanych niemowląt. W sumie 258 dzieci zmarło przed 18 do 22 miesiącem skorygowanego wieku. Spośród 68 dzieci z brakującą oceną neurorozwojową 33 było żywych. Ocenę neurorozwojową przeprowadzono w wieku 18 do 22 miesięcy skorygowanego wieku dla 990 z 1058 dzieci (93,6%). Obecność lub brak zaburzeń neurorozwojowych (NDI) określono dla 98,6% wszystkich dzieci; 14 dzieci miało niepełną ocenę, która uniemożliwiła przypisanie statusu NDI.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna kohorty kontrolnych. Pierwotny złożony wynik zgonu lub zaburzeń neurorozwojowych określono dla 93,8% dzieci (1234 z 1316) zapisanych do badania (ryc. 1)
[podobne: jak poderwać przyjaciółkę, grot jędrzejów, mikrus gorzów ]

Tags: , ,

No Responses to “Wyniki neurorozwojowe we wczesnym CPAP i próbie pulsoksymetrii AD 4”

 1. Nacho Says:

  Zasłyszane z SOR jednego z dużych miast Polski

 2. Mateusz Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: kulturystyka sklep[...]

 3. Diana Says:

  Konieczne jest branie leków

 4. Twitch Says:

  [..] Cytowany fragment: odżywki proactive[...]

 5. Nikola Says:

  Po raz pierwszy ktoś mówi, jak jest w rzeczywistości

 6. Kamil Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: usg 3d opole[...]

 7. Tymon Says:

  Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas

Powiązane tematy z artykułem: grot jędrzejów jak poderwać przyjaciółkę mikrus gorzów