Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Tiotropium w astmie słabo kontrolowane za pomocą standardowej terapii skojarzonej AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Oceniliśmy wpływ na czynność płuc, częstość zaostrzeń i inne punkty końcowe w okresie 48 tygodni u pacjentów z źle kontrolowaną astmą. Metody
Charakterystyka pacjenta
Kwalifikujący się pacjenci byli w wieku od 18 do 75 lat i mieli pięcioletnią lub dłuższą historię astmy, która została zdiagnozowana przed 40 rokiem życia. Pacjenci byli zobowiązani do uzyskania 1,5 lub więcej punktów w Kwestionariuszu Kontroli Astmy 7 (ACQ-7), który składa się z siedmiu pytań, z których każdy był oceniany w zakresie od 0 (bez upośledzenia) do 6 (maksymalne upośledzenie), z minimalnym klinicznie istotna różnica 0,5 jednostki8; i aby utrzymać uporczywe ograniczenie przepływu powietrza, które zostało zdefiniowane jako zwiększona objętość wydechowa po podaniu leku rozszerzającego oskrzela w ciągu sekundy (FEV1) o 80% lub mniejszej wartości przewidywanej9 i 70% lub mniejszej wymuszonej pojemności życiowej (FVC) 30 minut po inhalacji czterech wdechów po 100 .g salbutamolu lub 90 .g albuterolu podczas wizyty przesiewowej, pomimo codziennej terapii glikokortykoidami wziewnymi (.800 .g budezonidu lub jego odpowiednika) i LABA. Pacjenci musieli mieć co najmniej jedno zaostrzenie, które było leczone ogólnoustrojowymi glikokortykoidami w poprzednim roku i być albo przez całe życie niepalących albo mieć palący historię palenia mniej niż 10 pack-lat, bez palenia w roku przed rejestracją.
Głównymi kryteriami wykluczenia były wcześniejsze rozpoznanie POChP, ciężkie choroby współistniejące i równoczesne stosowanie antycholinergicznych leków rozszerzających oskrzela. Szczegóły dotyczące kryteriów włączenia i wyłączenia oraz dozwolonych i wykluczonych współdziałających leków podano w Dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Projekt testowy i nadzór
Dwa powtórzone badania miały randomizowany, podwójnie ślepy, kontrolowany placebo, równoległy projekt grupy, z 48-tygodniowym okresem badania. Przeprowadzono je w okresie od października 2008 r. Do lipca 2011 r. W 15 krajach (wymienionych w Dodatku uzupełniającym) i przeprowadzono zgodnie z postanowieniami Deklaracji Helsińskiej. Protokoły zostały zatwierdzone przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym centrum uczestniczącym. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Po 4-tygodniowym badaniu przesiewowym kwalifikowali się pacjenci poddawani randomizacji. Odbyło się dziewięć wizyt: wizyta na początku badania (badanie przesiewowe), wizyta w randomizacji (linia podstawowa) i siedem dodatkowych wizyt podczas 48-tygodniowego okresu leczenia. Pełne protokoły próbne, w tym plany analizy statystycznej, są dostępne pod adresem.
Wszyscy autorzy mieli dostęp do wszystkich danych i ręczyli za dokładność i kompletność danych oraz za wierność prób w końcowych protokołach; wszyscy autorzy byli zaangażowani w interpretację danych oraz w pisanie i redagowanie manuskryptu i podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji
[hasła pokrewne: sonopan, allele wilkowice, przedszkole ekologiczne kwidzyn ]

Tags: , ,

No Responses to “Tiotropium w astmie słabo kontrolowane za pomocą standardowej terapii skojarzonej AD 2”

 1. Natasza Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: usługi pogrzebowe[...]

 2. Konstanty Says:

  trzeba brać tego odpowiednio dużo i stosować zbilansowaną dietę

 3. Wanda Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu zmarszczki[...]

 4. Sky Bully Says:

  Ciekawa jestem tylko czy jeśli wynik będzie świadczył o alergii

 5. Mad Rascal Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: pomoc psychologiczna[...]

 6. Nacho Says:

  Chirurg plastyczny w czasie liftingu widzi, gdzie podano kwas hialuronowy

Powiązane tematy z artykułem: allele wilkowice przedszkole ekologiczne kwidzyn sonopan