Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Randomizowana próba kolchicyny z powodu ostrego zapalenia osierdzia AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Podczas obserwacji wszystkie zdarzenia niepożądane były monitorowane i rejestrowane. Odblokowane dane zostały udostępnione niezależnej karcie monitorowania danych i bezpieczeństwa. Analiza statystyczna
Przyjęliśmy wskaźnik stałego lub nawracającego zapalenia osierdzia o 30% w grupie placebo po 18 miesiącach.16 i oszacowaliśmy, że kolchicyna może zmniejszyć odsetek pacjentów z nieustannym lub nawracającym zapaleniem osierdzia o połowę. Przy dwustronnym poziomie alfa wynoszącym 0,05, całkowita rejestracja 240 pacjentów była potrzebna, aby osiągnąć moc 80%, aby wykryć bezwzględną redukcję o 15 punktów procentowych w stosunku do pacjentów z nieustannym lub nawracającym zapaleniem osierdzia w grupie otrzymującej kolchicynę.
Wszystkie analizy przeprowadzono na podstawie zasady zamiaru leczenia. Dane wyrażono jako średnie i odchylenia standardowe. Użyliśmy testu Manna-Whitneya dla zmiennych ciągłych i testu chi-kwadrat dla zmiennych jakościowych. Dwustronna wartość P mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Wykorzystaliśmy metodę Kaplan-Meier do oszacowania rozkładów czasu do zdarzenia, które zostały porównane z użyciem testu log-rank. Analizy przeprowadzono za pomocą oprogramowania SPSS, wersja 13.0.
Wyniki
Pacjenci
Rekrutacja rozpoczęła się w sierpniu 2005 r., A zakończyła w grudniu 2010 r. Działania kontrolne kontynuowano do czerwca 2012 r., A wcześniej ustalony punkt zatrzymania przewidywał co najmniej 18-miesięczny okres obserwacji pierwszego wyniku.
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja i wyniki. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów na linii podstawowej. Rekrutacja, randomizacja i retencja zostały przedstawione na rycinie 1. Spośród 280 pacjentów poddanych badaniu przesiewowemu zapisano 240 (85,7%); 120 pacjentów losowo przydzielono do każdej z dwóch grup badanych. Wyjściowa charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów była podobna w obu grupach (tabela 1). Średni wiek pacjentów wynosił 52,1 . 16,9 lat, a 60% mężczyzn. Objawy kliniczne były zgodne z wcześniejszymi wynikami opublikowanej, niewyselekcjonowanej serii pacjentów z ostrym zapaleniem osierdzia.7-9
Odnotowano ponad 95% przestrzegania schematu badania leku przed osiągnięciem pierwotnego wyniku lub ukończeniem badania, a wskaźniki przestrzegania zasad nie różniły się istotnie w obu badanych grupach. Wszyscy pacjenci, którzy tolerowali leczenie kolchicyną lub placebo zaprzestali leczenia w ciągu 3 miesięcy, zgodnie z planem. Po zakończeniu okresu badania nie podawano otwartej kolchicyny. Żaden pacjent nie stracił czasu na obserwację, a wszyscy pacjenci byli analizowani pod kątem wyników zgodnie z pierwotnymi zadaniami grupy badawczej. Pacjentów obserwowano średnio przez 22 miesiące.
Wyniki
Tabela 2. Tabela 2
[podobne: lutadores opole, aduś elbląg, przytulisko u wandy ]

Tags: , ,

No Responses to “Randomizowana próba kolchicyny z powodu ostrego zapalenia osierdzia AD 4”

 1. Vagabond Warrior Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do usuwanie tatuaży warszawa[...]

 2. Commando Says:

  Sprawdź czy z trzustka wszystko ok

 3. Pola Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: forum dentystyczne[...]

 4. Easy Sweep Says:

  Nie ufam lekarzom

Powiązane tematy z artykułem: aduś elbląg lutadores opole przytulisko u wandy