Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Zdarzenia sercowo-naczyniowe i intensywność leczenia w przypadku czerwienicy AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

W grupie z wysokim hematokrytem 52 pacjentów (28,4%) zaprzestało puszczenia krwi, a 8 (4,4%) przerwało leczenie hydroksymocznikiem; u pacjentów leczonych podczas obu wizyt średnia dawka hydroksymocznika zmniejszyła się o 9,8% (z 783 do 706 mg na dobę), a liczba flebotomii wzrosła o 15,8% (średnia na pacjenta, 1,9 do 2,2 w okresie 6 miesięcy). Hematokryt, liczba białych krwinek i liczba płytek krwi
Rycina 1. Hematokryt (HCT) oraz liczba białych krwinek i płytek we krwi podczas badania. Pacjenci z grupy o niskim HCT zostali skierowani na intensywniejszą terapię, w której celem było osiągnięcie i utrzymanie docelowej wartości HCT mniejszej niż 45%. Pacjenci z grupy o wysokim hematokrycie zostali skierowani na mniej intensywną terapię, w której celem było osiągnięcie i utrzymanie docelowej wartości HCT od 45 do 50%. Pokazano 25, 50 (mediana) i 75 percentyle dla hematokrytu (panel A), liczbę białych krwinek (panel B) i liczbę płytek krwi (panel C) w różnych punktach czasowych w dwóch badanych grupach.
Średni hematokryt (. SD) na początku badania był podobny w grupie z niskim hematokrytem i wysokim hematokrytem (47,2 . 5,1% w porównaniu z 47,5 . 4,4%). W okresie badania mediana poziomu hematokrytu utrzymywanego w grupie o niskim hematokrycie wynosiła 44,4%, w porównaniu z 47,5% w grupie z wysokim hematokrytem (ryc. 1A). Około trzech z czterech pacjentów w każdej grupie było prawidłowo utrzymanych w losowo przydzielonym zakresie docelowym hematokrytu podczas badania. Liczba białych krwinek pozostała istotnie wyższa w grupie z wysokim hematokrytem niż w grupie o niskim hematokrycie (P <0,001) (rysunek 1B). Nie zaobserwowano znaczącej różnicy między grupami w liczbie płytek krwi (Figura 1C).
Pierwotne i wtórne punkty końcowe
Rysunek 2. Rysunek 2. Krzywe Kaplana-Meiera dla Pierwotnego Punktu Końcowego i Wszystkich zdarzeń sercowo-naczyniowych. Przedstawiono czas do pierwotnego punktu końcowego (zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych lub zdarzeń zakrzepowych) (panel A) oraz całkowite zdarzenia sercowo-naczyniowe, zdefiniowane jako pierwotny punkt końcowy oraz zakrzepica żył powierzchownych, drugorzędowy punkt końcowy (panel B), wśród pacjentów z wysokim lub niskim hematokrytem (HCT). Na wykresach wstawionych przedstawiono bardziej szczegółową wersję ogólnych wykresów z prawdopodobieństwem 0,7. Współczynniki zagrożenia zostały obliczone przy użyciu modelu proporcjonalnych hazardów Coxa.
Rysunek 3. Rysunek 3. Ryzyko Pierwotnego Punktu Końcowego w określonych wcześniej podgrupach. Spośród wcześniej określonych podgrup pacjentów z wysokim lub niskim hematokrytem (HCT), wskaźniki hazardu są oznaczone pełnymi kwadratami. Linie poziome reprezentują 95% przedziały ufności, obliczone przez model proporcjonalnego hazardu Coxa, ze strzałkami wskazującymi, że górny lub dolny limit nie jest pokazany. Wartości P dla wskaźników zagrożenia zostały obliczone przy użyciu modeli proporcjonalnego hazardu Coxa
[podobne: stomatologia mikroskopowa łódź, aduś elbląg, grot jędrzejów ]

Tags: , ,

No Responses to “Zdarzenia sercowo-naczyniowe i intensywność leczenia w przypadku czerwienicy AD 6”

 1. Hog Butcher Says:

  skarżę się od paru lat na bóle głowy

 2. Martyna Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: dieta podczas menopauzy[...]

 3. Jerzy Says:

  Chyba bierzemy te same kapsułki

 4. Karol Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: salon kosmetyczny kielce[...]

 5. Amelia Says:

  Od jakiegoś czasu zauważyłam że się lepiej czuję

 6. Fabian Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stomatolog lublin[...]

 7. Zero Charisma Says:

  Aby być zdrowym trzeba chcieć się wyleczyć!

Powiązane tematy z artykułem: aduś elbląg grot jędrzejów stomatologia mikroskopowa łódź