Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Zator powietrzny powstaje wtenczas, gdy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zator powietrzny powstaje wtenczas, gdy igła zrani gałązkę żyły płuc- nej i wytworzy się połączenie między tą żyłą a równocześnie uszkodzo- nym pęcherzykiem płucnym. Powietrze dostaje się wtedy przez lewą po- łowę serca i tętnicę główną do tętnic mózgowych. Zator powietrzny może powstać także przy pęknięciu zrostu opłucnego, które się zdarza, jeżeli ciśnienie w jamie opłucnej podczas wytwarzania lub dopełniania odmy doprowadza się do wysokiego poziomu. W tych przypadkach powietrze razem z krwią może z naczyń w zroście dotrzeć do żył płucnych, a na- stępnie przez lewą komorę i tętnicę główną do mózgu. Zator może powstać już po ukończeniu zabiegu, gdy chory przedtem leżący szybko usiądzie, gdyż w postawie pionowej ciśnienie w jamie opłuc- nej wzrasta, zależnie od wyższego ustawienia przepony. W naszym piś- miennictwie taki przypadek opisał Zdzisław Szczepański. Siedziba zatorów mózgowych zależy od położenia chorego podczas wy- twarzania odmy. Pęcherzyki powietrza po opuszczeniu serca posuwają się z krwią wzdłuż najwyżej leżącej ściany tętnicy głównej i dlatego mogą łatwo) dostać się do jednego z odgałęzień łuku tętnicy głównej. Dla zrozumienia rozwijającego się obrazu chorobowego przypomnę, że tętnica bezimienna wychodzi z łuku najpierw, przy czym jej ujście znajduje się ściśle między przednią a tylną jego ścianą, lewa wspólna tę- tnica szyjna odchodzi w odległości 10 mm od tętnicy bezimiennej, lecz bardziej od przedniej ściany łuku, a lewa tętnica podobojczykowa od- chodzi w odległości 15 mm od lewej wspólnej tętnicy szyjnej, także bar- dziej od przedniej ściany łuku. Te stosunki topograficzne sprawiają, że gdy chory leży na lewym boku, powietrze wprowadzone do prawej jamy opłucnej, dostając się do krwi dociera do tętnicy bezimiennej a stąd do na- czyń prawej półkuli mózgowej. Wskutek tego ogólne objawy nerwowe (porażenia, drgawki) dotyczą lewej połowy ciała. [hasła pokrewne: , rehabilitacja, protetyka, biustonosze do karmienia ]

Comments are closed.