Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

ZABURZENIA W PRZEBIEGU DZIALAN DOWOLNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA W PRZEBIEGU DZIAŁAŃ DOWOLNYCH Mamy tutaj na myśli nie zaburzenia neurologiczne, w których bez przyczyn psychicznych, tylko wskutek ogniskowego uszkodzenia nerwowego aparatu wy- konawczego pewne działania stają się niewykonalne lub przebiegają opacznie. W grupie omawianycłi zaburzeń chodzi o zaburzenia w działaniach spowodo- wane przyczynami wyłącznie psychicznymi, przy zachowanym neurologicznym aparacie wykonawczym. Można tu wymienić: a. Zmanierowanie i dziwactwa ruchowe, typowe dla wszyst- kich postaci schizofrenii. Przebieg poszczególnych czynności ruchowych wy- gląda inaczej niż u zdrowych wskutek niepotrzebnych dodatków ruchowych, dziwacznych sposobów wykonania czynności, “manier”. Chory podaje rękę wśród gestów, zachowuje się jak pozer, zanim wykona jakąś zwykłą czynność, musi kilkakrotnie czegoś dotknąć, chód jego uderza swą sztucznością, ubiór ekscentrycznością, pismo jego upstrzone jest mnóstwem ozdobników, litery pełne są dziwacznych zakrętasów, chory zachowuje się jak kiepski aktor, robi miny i grymasy, przybiera postawę patetyczną, w ciężkich przypadkach zacho- wuje się wesołkowato lub błazeńsko, w stosunku do otoczenia zatraca poczu- cie dystansu. b. Stereotypie polegają na wielokrotnym powtarzaniu tego samego ruchu lub utrzymywaniu tej samej postawy ciała. Widuje się te objawy nie tylko u schizofreników, ale bardzo często u idiotów, którzy latami iYkonują rytmiczne ruchy tułowiem, głową, kończynami, przybierając zawsze, w ciągu nawet dziesiątków lat tę samą postawę ciała. Stereotypie schizofreniczne odzna- czają się dziwacznością i wydają się otoczeniu niepotrzebnym, niedorzecznym marnowaniem sił. Poza naj dziwaczniejszymi ruchami i czynnościami, które chorzy wykonują w ciągu dziesiątków lat, może tu chodzić także o stereotypię postawy, gestów, mimiki. Chory np. zawsze siedzi w tym samym miejscu przy stole lub stoi w tym samym kącie albo musi przejść zawsze tą samą drogą, zachowując przy tym zawsze tę samą pozę. Stereotypie są szczególnie częstym zjawiskiem, zwłaszcza na oddziałach dla chronicznie chorych. [hasła pokrewne: , kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, logopeda warszawa ]

Comments are closed.