Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Zaburzenia popedu do odzywiania lzejszego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaburzenia popędu do odżywiania lżejszego stopnia mogą się wyrażać tylko tym, że zachodzi brak apetytu psychogenny, polegający na ograniczeniu przyj- mowania pokarmów ogólnym albo wybiórczym. W tym ostatnim przypadku chorzy nie jadają określonych pokarmów. W zaburzeniach psychonerwicowych tego typu chodzi tu przeważnie o przesadne stosowanie przepisów dietetycz- nych zaleconych przez lekarzy lub przez broszurki popularne treści lekarskiej, albo też wpojonych chorym przez znachorów i sekciarzy. Odmawianie przyj- mowania dostatecznej ilości pokarmów może być wynikiem świadomego gło- dzenia się albo chorobliwego wstrętu do jedzenia, lub też zaniku łaknienia. W przypadkach schizofrenii trudno czasem rozstrzygnąć, czy chory przy utrzy- manym łaknieniu nie jada pod wpływem urojeń, czy też nie jada, gdyż stracił sam popęd jako taki. Zazwyczaj dwie te możliwości nie wykluczają się wza- jemnie. Chorzy depresyjni wstrzymują się od jedzenia czując się niegodnymi. Czasem bywa to sposób pośredniego samobójstwa. Chorzy wyjaśniają niekiedy swoją głodówkę wyraźną treścią omamów słuchowych, które udzielają im ka- tegorycznych zakazów jedzenia i picia. Odmawianie przyjmowania pokarmów . w schizofrenii rzadko bywa objawem odosobnionym, zwykle idzie bowiem w pa- rze z zanikiem całego życia popędowego, a także z obniżeniem napięcia całej uczuciowości oraz ze zjawiskami zahamowania lub otamowania. W tych przy- padkach stwierdza się zaburzenia wegetatywne wielokierunkowe, dowodzące w ogóle obniżenia. żywotności ustroju. Nawet przy wydajnym karmieniu sztucz- nym nie udaje się niekiedy opanować ustawicznego spadku wagi chorego. Przed wprowadzeniem leczenia wstrząsowego nie należały bynajmniej do rzadkości przypadki zejścia śmiertelnego z takich przyczyn . [patrz też: , Studnie głębinowe, Szkoła tańca Poznań, olejek kokosowy na włosy ]

Comments are closed.