Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Zaburzenia mowy.

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Zaburzenia mowy. Pomijamy tutaj znowu ogniskowe zaburzenia neurologiczne u ludzi umysłowo zdrowych, których aparat mowy uległ uszkodzeniu. Zaburzenia psychiczne mogą się odbijać w wybitny sposób na mowie chorego. Mowa schizofreników bywa często dziwaczna, używają oni niezwykłych zwrotów i wyrażeń, czasem tworzą sobie własne wyrazy, tzw. słowotwory (neologismi). W mowie chorych psychicznie dochodzi do głosu rozkojarzenie (dissociatio) lub rozerwanie związków myślowych (incohaerentia). Stereotypie wyrażają się w mowie uporczywym powtarzaniem tych samych słów lub zdań w odpowiedzi na różne pytania (perseveratio). Jeżeli chory powtarza zdania, słowa, zgłoski pozbawione sensu, lecz wiążące się z sobą tylko według podobieństwa rymu lub rytmu, to stereotypie takie określamy nazwą werbigeracji. Stereotypie nie muszą być wyrazem tylko dziwactwa. Melancholicy, zwłaszcza typu organicznego, czasem stereotypowo stękają, zawodzą, jęczą, powtarzają słowa modlitwy. O stereotypiach mamy prawo mówić również w histerii, gdzie dochodzi czasem do ruchowego powtarzania w skrócie urazu psychicznego, np. pod postacią powtarzających się rytmicznie ruchów płciowych biodrami, albo wypluwaniem śliny wśród przesadnego krztuszenia się i dławienia. Podobne stereotypie ruchowe widuje się w zamroczeniach padaczkowych, jako powtórzenie wielokrotne przeżytych kiedyś strasznych scen. Tutaj należą również tiki, chociaż ich geneza jest zupełnie inna. Ruchowe te zasadniczo zjawiska mogą się wyrażać także jako stereotypie mowy pod postacią powtarzających się okrzyków lub słów. Otępienie padaczkowe można czasem rozpoznać po znamiennym sposobie mówienia chorego: mowa powolna, utrudnione dobieranie słów, rozwlekłość z zatratą wątku myślowego itd. Osobne miejsce zajmuje mutyzm i bezgłos histeryczny (afonia, dysfonia). Rozkojarzenie w schizofrenii z utratą kontaktu afektywnego wyraża się często w ten sposób, że odpowiedzi chorego nie trafiają w sedno pytania, idą jakby mimo (vor- beireden). Czasem wypowiedzi stają się tak bezładne, że zasługują na określenie sałata słowna (schizophasia). [patrz też: przedszkole ekologiczne kwidzyn, aduś elbląg, grot jędrzejów ]

Tags: , ,

No Responses to “Zaburzenia mowy.”

  1. Daniel Says:

    Nawet się nie spodziewaliśmy się że alergia a nietolerancja

  2. The Howling Swede Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do herbata[...]

  3. Turnip King Says:

    Wiecie, droga redakcjo co mnie bardzo złości?

Powiązane tematy z artykułem: aduś elbląg grot jędrzejów przedszkole ekologiczne kwidzyn