Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

WZMOZENIE SUGESTYWNOSCI Juz w prawidlowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

WZMOZENIE SUGESTYWNOŚCI Już w prawidłowych warunkach ludzie podlegają w mniejszym lub więk- szym stopniu wpływom psychicznym otoczenia. W chorobliwych warunkach podatność na wpływy otoczenia może się znacznie zwiększyć. Niedorozwinięci umysłowo popełniają często czyny przestępcze z namowy sprytniejszych wspól- ników, W wielu psychozach, zarówno organicznych; jak i czynnościowych, wpływ otoczenia dzięki wzmożonej sugestywności rzuca się po prostu w oczy. Przy omawianiu konfabulacji wspominaliśmy o ogromnej podatności ich treści na sugestię: chorego można zapędzić w ślepą uliczkę podsuwając mu coraz to nie- dorzeczniejsze zmyślenia dla wypełnienia jego luk pamięciowych. Taki sam wpływ możemy wywierać na organicznie chorych z chwiejnymi afektami, którzy pod sugestią naszych słów popadają w nastrój to wesoły, to smutny, to gniew- liwy. Taką samą sugestywnością odznaczają się do pewnego stopnia i chorzy w stanie maniakalnym. Szczególną sugestywnością wyróżniają się histerycy, którzy mogą popadać w stany zbiorowej sugestii. W dziejach kultury znane są zbiorowe psychozy na niebywałą skalę, których trzon stanowiła histeria. Wzmo- żona sugestywność doprowadzić może nawet do” zbiorowych zbrodni. W zja- wiskach tych zachodzi wzajemne udzielanie sobie sugestii na wzór zarazy. Nie- którzy chorzy umysłowo, których usystematyzowane urojenia mają cechy lo- giki, mogą w taki sam sposób wywrzeć wpływ na swoje najbliższe otoczenie, wytwarzając w nim głębokie przekonanie o słuszności ich urojeń. Powstaje w ten sposób psychoza udzielona (psychosis inducta, lepiej: suggesta, folie a deux). Najczęściej chodzi tu o paranoję indukowaną. [hasła pokrewne: , olejek kokosowy, proktolog, kosmetyki organiczne ]

Comments are closed.