Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Wyniki neurorozwojowe we wczesnym CPAP i próbie pulsoksymetrii AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2018

Wymóg zgody przedporodowej, który jest związany z uprzedzeniem rejestracyjnym, może ograniczać uogólnienie.34,35 Ponadto częstość zaburzeń neurorozwojowych u skrajnie niedojrzałych noworodków w niniejszym badaniu była znacznie mniejsza niż wcześniej zgłoszona przez Newonatal Research Network. W niniejszym badaniu wykorzystano BSID-III do oceny poznawczej, podczas gdy poprzednie badania sieci noworodków wykorzystywały wcześniejsze wydanie, BSID-II. Zmiany w projekcie testu i standaryzacja między dwiema edycjami mogą wyjaśniać niższą częstość występowania zaburzeń neurorozwojowych tutaj.36 Chociaż wyniki BSID-III w tym badaniu były wyższe niż te wcześniej zgłaszane dla skrajnie przedwcześnie urodzonych dzieci, nie było istotnych różnic między nimi. grupy terapeutyczne w tym badaniu. Kolejnym ograniczeniem jest fakt, że zgłaszane wyniki obserwacji są oparte na pojedynczej wizycie w wieku 18 do 22 miesięcy skorygowanego wieku; inne niepełnosprawności mogą nie być widoczne aż do późniejszego okresu dzieciństwa. Podkategoria badania SUPPORT będzie stosowana w wieku szkolnym w celu oceny odległego wyniku neurorozwojowego. Ponadto, porównując kilka drugorzędnych wyników między parami terapii w tym procesie doświadczalnym (wczesne CPAP vs. wczesne leczenie środkiem powierzchniowo czynnym i niższe lub wyższe docelowe zakresy nasycenia tlenem), nie dokonaliśmy żadnych korekt dla wielokrotnych porównań; w związku z tym należy zachować ostrożność przy interpretacji przedstawionych wyników. Ostatecznie, różnice w wynikach neurorozwojowych mogły zostać stępione przez mniejszą różnicę nasycenia tlenem pomiędzy grupami o wyższym nasyceniu tlenem a grupami o niższym nasyceniu tlenem niż planowano.
Podsumowując, nie było znaczących różnic w złożonym wyniku śmierci przed oceną po 18-22 miesiącach lub zaburzeniach rozwoju neurologicznego po 18 do 22 miesiącach skorygowanego wieku pomiędzy skrajnie urodzonymi niemowlętami losowo przydzielonymi podczas porodu do wczesnego CPAP i tymi, którym przypisano wczesną intubację z podawanie środka powierzchniowo czynnego lub niemowlętom przypisanym do niższego nasycenia tlenem i tym, którym przypisuje się wyższe nasycenie tlenem. Wczesny CPAP z ograniczoną strategią wentylacji można uznać za alternatywę dla wczesnego leczenia środkiem powierzchniowo czynnym, nawet u niemowląt tak niedojrzałych jak w 24 tygodniu ciąży. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę ryzyko śmierci lub zaburzeń neurorozwojowych podczas podejmowania decyzji o docelowym nasyceniu tlenem u bardzo wcześniaków. Ponieważ śmiertelność pozostała niższa w grupie o wyższym nasyceniu tlenem w czasie obserwacji i nie wystąpiły żadne niekorzystne problemy wizualne lub neurorozwojowe, nie można zalecić niższego docelowego poziomu nasycenia tlenem u tych wyjątkowo wcześniaków.
[więcej w: chirurg naczyniowy warszawa nfz, narodowy fundusz zdrowia sanatorium oczekiwanie, zioła na rwę kulszową ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy warszawa nfz narodowy fundusz zdrowia sanatorium oczekiwanie zioła na rwę kulszową