Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Wymiana gazów pociaga za soba

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wymiana gazów pociąga za sobą wzrost ciśnienia w jamie opłucnej, Bywa on czasami tak znaczny, że w parę godzin po wytworzeniu odmy powstaje sinica, duszność, osłabienie tętna i uczucie ucisku w klatce piersiowej. Wymiana gazów trwa dopóty, dopóki wzajemny stosunek nie ustali się. Rozległe badania Andrzeja Biernackiego (292 podwójnych oznaczeń w 35 przypadkach odmy opłucnej leczniczej niepowikłanej) stwierdziły, że gdy to nastąpi, skład mieszaniny gazowej w jamie opłu- cnej jest następujący: CO2- od 4,01 do 7,6%, średnio 6,47%; O2 – od 1,03 do 8,11%, średnio 3,97% i N2 – od 86,41 do 93,62910, średnio 89,56910. Inny jest skład mieszaniny gazowej w odmach powikłanych wysiękowym zapaleniem opłucnej w okresie zapalnym: CO2 od 8,51 do 10,65%; 02 – od 0,81 do 3,59%, średnio 1,86910 i: N2 – od 86,19 do 89,82910, średnio 88,63%. Znaczniejszy ubytek ilości tlenu i wybitniejsze zwiększenie ilości dwutlenku węgla cechujące odmę opłucną, powikłaną wysiękowym za- paleniem opłucnej, powstały w kilku przypadkach, badanych przez Biernackiego; we wczesnym okresie zapalenia opłucnej, gdy nie mogło być mowy o wytwarzaniu się dwutlenku węgla i zużyciu tlenu wskutek życiowych procesów składników komórkowych wysięku. Odmiennego zachowania, się gazów w odmach z wysiękiem opłucnym nie można za- tem przypisywać tym procesom, jak to przypuszcza większość badaczów. Ilość mieszaniny gazowej w jamie odmowej. po ustaleniu się jej składu zaczyna się zmniejszać, Następuje to tym szybciej, im opłucna z jej na- czyniami włoskowatymi jest mniej zmieniona. Skład mieszaniny jednak nie ulega już większym zmianom. Wchłanianie się powietrza, wprowadzonego do jamy opłucnej) pociąga za sobą w większości przypadków konieczność dopełnienia odmy już na- stępnego dnia. W tym celu wprowadza się do jamy opłucnej powoli tym samym otworem do 300-500 ml powietrza. Większej ilości powietrza na . raz nie należy wprowadzać, by nie zmieniać w zbyt krótkim czasie sto- sunków w klatce piersiowej. W ogóle do należytego odprężenia płuca na.- leży dążyć częstszymi, lecz niewielkimi dopełnieniami. [przypisy: , olejki do włosów, olej lniany, dezynsekcja warszawa ]

Comments are closed.