Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania odmy opłucnej leczniczej Forlanini zalecał początkowo leczenie odmą opłucną: 1. w niepowikłanych przypadkach rozległej i bardzo posuniętej gru- źlicy jednego płuca nawet wtedy, gdy stan chorego jest bezna- dziejny; 2. we wcześniejszych okresach gruźlicy jednego płuca w tych przy- padkach, w których nie można zastosować leczenia higieniczno-die- tetycznego albo w których to leczenie nie odnosi skutku; 3. W gruźlicy obu płuc, jeżeli w jednym z nich zmiany są począt- kowe. Z czasem Forumini zmienił zupełnie swe zdanie i w przeciwieństwie do wielu innych ówczesnych ftizjologów, zaczął usilnie zalecać leczenie odmą w naj wcześniejszym okresie choroby. Obecnie nie ulega już wąt- pliwości, że stosowanie odmy leczniczej tylko w gruźlicy ciężkiej i posu- niętej jest wielkim błędem oraz że metoda ta daje najlepsze wyniki- w okresach początkowych. Poza tym jednak poglądy na wskazania do jej stosowania nie są do dziś dnia zgodne. Osobiści€ sprawę rozstrzygam w każdym przypadku indywidualnie, uwzględniając stopień sił obronnych ustroju, a co do samej sprawy gru- źliczej: 1. jej skłonność do postępowania, w mniejszym stopniu jej rozległość w jednym płucu; 2. zajęcie jednego lub obu płuc; 3. udział opłucnej; 4. zajęcie gruźlicą innych narządów. Leczenie odmą może mieć powodzenie tylko w tych przypadkach, w któ- rych chory ma jeszcze dość sił, odma bowiem jest jedynie czynnikiem sprzyjającym gojeniu się zmian gruźliczych w płucach. Jeżeli siły obronne ustroju są już na wyczerpaniu, to leczenie odmą, wnosząc dodatkowe ob- ciążenie, może nawet szkodzić. Toteż bardzo ciężki stan ogólny chorego, wybitne wyniszczenie i rozleglejsza gruźlica jelit stanowią przeciwwska- zanie do leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną. Naczelne wskazanie do leczenia odmą o-płucną stanowią przewlekłe podostre zmiany gruźlicze w płucu z wyraźną skłonnością do postępowania, zwłaszcza do serowacenia i rozpadu z powstawaniem jam. [przypisy: , pierścionek zaręczynowy, proktolog, implanty Warszawa ]

Comments are closed.