Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Wiedenska szkola Neumanna utrzymuje, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wiedeńska szkoła Neumanna utrzymuje, że można zmniejszyć czę- stość powikłania wysiękowym zapaleniem opłucnej w toku leczenia odmą opłucną, lecząc równocześnie odmą i tuberkuliną. W okresie gromadzenia się wysięku opłucnego stosuje się metodę za- chowawczą. Polega ona przede wszystkim na zapewnieniu choremu zu- pełnego spokoju fizycznego. Choremu można pozwolić na wstawanie z łóżka dopiero wtedy, gdy okres gromadzenia się wysięku minie. Więk- sześć klinicystów utrzymuje, że w okresie zbierania się wysięku jego wypuszczenie nie osiąga celu, gdyż wysięk gromadzi się – znowu, czę- ste zaś jego wypuszczanie może sprzyjać powstaniu przetoki opłucno- skórnej. W razie dużego wysięku opłucnego utrudniającego oddychanie i krążenie, większość lekarzy zaleca wypuszczać w tym okresie z jamy opłucnej raczej powietrze niż płyn. Na odwrót postępuje się w przypad- kach dużego wysięku z sinicą, dusznością I i znaczniejszym przesunięciem serca i śródpiersia a odmą stosunkowo niewielką. W tych przypadkach usuwa się częściowo płyn, uzupełniając odmę. Z powstaniem wysiękowego zapalenia opłucnej pogarsza się wybitnie zdolność chłonna opłucnej, a ciśnienie w jamie opłucnej wzrasta. Zatem nie ma potrzeby dopełniania odmy w okresie gromadzenia się wysięku. Chorego trzeba często badać promieniami rentgenowskimi, by na czas stwierdzić wsysanie się wysięku. Na podstawie samego tylko badania fizycznego klatki piersiowej często nie można uchwycić tego momentu, gdyż objawy fizyczne mogą, pomimo wchłaniania się wysięku, powsta- wać bez zmiany wskutek zgrubienia blaszek opłucnych. W miarę uby- wania wysięku odmę dopełnia się, by zapobiec przedwczesnemu rozsze- rzeniu się płuca. Jeżeli wysięk zaczął sam się wchłaniać, to nie należy go wypuszczać, wysięk bowiem zawiera ciała uodporniające ustrój cho- rego przeciwko gruźlicy. Wysięk wypuszcza się w tych pttzypadkach, w których nie ma on skłoności do wysysania się, pomimo że przeszło już mniej więcej 2-3 miesiące od czasu uspokojenia się sprawy zapalnej. [przypisy: , wózki dziecięce, gabinet kosmetyczny, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments are closed.