Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Tiotropium w astmie słabo kontrolowane za pomocą standardowej terapii skojarzonej AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Porównania statystyczne drugorzędowych punktów końcowych (także analiza kowariancji) były eksploracyjne. Analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS (SAS Institute). Szczegółowe informacje dotyczące planów analizy statystycznej znajdują się w Dodatku Uzupełniającym. Wyniki
Badaj pacjentów
Rysunek 1. Rysunek 1. Badanie przesiewowe, losowanie i ukończenie badania. W sumie pięciu pacjentów w badaniu 2 zostało wykluczonych z powodu problemów z przestrzeganiem przepisów po randomizacji: dwóch pacjentów z grupy placebo i trzech pacjentów z grupy tiotropium. Dodatkowe informacje można znaleźć w Dodatkowym dodatku.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Spośród 1335 pacjentów poddanych badaniu przesiewowemu, 912 kwalifikujących się pacjentów przeszło randomizację (ryc. 1). Łącznie 409 pacjentów otrzymujących tiotropium (211 w badaniu i 198 w badaniu 2) oraz 405 pacjentów otrzymujących placebo (202 w badaniu i 203 w badaniu 2) ukończyło badanie. Pierwotne analizy przeprowadzono na pełnym zestawie analiz, który zdefiniowano jako wszystkie 907 pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji i otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku i mieli co najmniej jeden pomiar skuteczności podczas leczenia (Figura 1). Wyjściowa charakterystyka była podobna w obu badaniach i dobrze zrównoważona między grupami badanymi (tabela i tabela S1 w dodatkowym dodatku). Leki stosowane w czasie randomizacji (wizyta 2) składały się z wziewnych glikokortykosteroidów (średnia równoważna dawka budezonidu, 800 .g, odstęp międzykwartylny, od 800 do 1600) i LABA, a także dodatkowe terapie zatwierdzone protokołem, stosowane przed badaniem (Tabela S1 w Dodatek dodatkowy). Glukokortykosteroidy i LABA, jak również większość leków do płuc, kontynuowano przez cały okres próby, jak opisano szczegółowo w Metodach.
Pierwotne punkty końcowe
Funkcja płuc
Tabela 2. Tabela 2. Średnia różnica między Tiotropium i placebo w zmianie od wartości początkowej do 24 tygodnia i 48 tygodnia w dwóch próbach. Rycina 2. Rycina 2. Funkcja płuc i ciężkie zaostrzenia. Średnie zmiany czynności płuc od wartości początkowej do 24 tygodni, mierzone przez wymuszoną objętość wydechową w ciągu sekundy (FEV1) przez 3 godziny po podaniu badanych i podtrzymujących leków, przedstawiono dla próby (panel A) i próby 2 (Panel B). Wyjściową FEV1 zdefiniowano jako pomiar uzyskany podczas randomizacji (wizyta 2) przed podaniem leków do badań i leczenia podtrzymującego. Podczas kolejnych wizyt w okresie badania, pomiar ten był natychmiast monitorowany przez podawanie leków podtrzymujących i badanych. W przypadku paneli A i B godzina 0 oznacza pierwszy pomiar, trwający od 7 do 10 rano, co było najmniejszym działaniem tiotropium lub placebo podawanym 24 godziny wcześniej
[więcej w: priapizm łechtaczki, przytulisko u wandy, batpol ]

Tags: , ,

No Responses to “Tiotropium w astmie słabo kontrolowane za pomocą standardowej terapii skojarzonej AD 5”

 1. Brajan Says:

  Od jakiegoś czasu zauważyłam że się lepiej czuję

 2. Dark Horse Says:

  Article marked with the noticed of: grzybica paznokci[...]

 3. Artur Says:

  Profilaktyka to regularne badania

 4. Gas Man Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: rehabilitacja po urazach kręgosłupa[...]

 5. Sugar Man Says:

  mam wrażenie, że ludzka głupota się pogłębia

Powiązane tematy z artykułem: batpol priapizm łechtaczki przytulisko u wandy