Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Stany wzmozonego chorobliwie I popedu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stany wzmożonego chorobliwie I popędu płciowego określa się u mężczyzn mianem satyriasis, a u kobiet mianem nymphomania, ogólnie zaś mówi się o erotomanii. Ta ostatnia nazwa bywa dwuznacznikiem, gdyż np. w piśmien- nictwie francuskim nazwą erotomanii określa się obłęd erotyczny (paranoia erotica). Mówiąc o chorobliwym wzmożeniu popędu płciowego nię powinno się mie- szać tu organicznego priapizmu, tj. utrzymującego się uporczywie. wzwodu prącia, wywołanego bez podniecenia płciowego chorobami rdzenia. Objaw ten występuje czasem w przebiegu białaczki. Natężenie popędu płciowego nie jest zresztą zależne wyłącznie od hormonów. Usunięcie gruczołów płciowych, za- równo u kobiet, jak i u mężczyzn, w większości przypadków nie wywołuje osłabienia żądzy, tak że nadal możliwy jest wzwód, a nawet orgazm. Ekshibicjonizm jest to popęd do obnażania się, objaw bardzo częsty zwłaszcza u kobiet psychicznie chorych. U niedorozwiniętych umysłowo ma on charakter zastępczy. Wiąże się wówczas nierzadko z samogwałtem uprawia- nym na oczach spotkanych kobiet lub dzieci i ma wówczas duże znaczenie są- dowo-psychiatryczne. Zboczenie to występuje również w otępieniu starczym i innych zespołach organicznych, w padaczce czasem w stanach zamroczenia. Rzadziej zdarza się na tle samej tylko psychopatii. Fetyszyzm stanowi chorobliwie wyolbrzymione przenoszenie uczuć ero- tycznych na części ciała lub przedmioty należące do osób ukochanych. Przed- miotami takimi mogą być części odzieży i bielizny, obuwie, drobne przedmioty, włosy. W tym ostatnim przypadku chodzi np. o warkocze, które fetyszyści w ścisku odcinają upatrzonym kobietom. Fetysze służą często do podniecania wyobraźni przy akcie samogwałtu. Zboczeńcy ci nie pragną zazwyczaj normal- nego spółkowania. Czasem podniecenie się fetyszem jest konieczne dla przy- wrócenia potencji, np. przez oglądanie lub dotykanie w czasie stosunku płcio- wego włosów, piersi, pończoch itd. Fetyszyzm staje się czasem pobudką do kleptomanii i innych działań popędowych. [więcej w: , klimatyzacja precyzyjna, domowe sposoby na trądzik, odżywki do rzęs ]

Comments are closed.