Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Samo- gwalt jest zboczeniem czestym,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Samo- gwałt jest zboczeniem częstym, także u dzieci. Ustępuje na ogół łatwo przy odpowiednim postępowaniu wychowawczo-leczniczym. Staje się szkodliwy, jeżeli przekracza pewną miarę i staje się nawykiem. Nie tyle zresztą jest szkod- liwy sam samogwałt, co niczym nieuzasadnione przeświadczenie o jego zgub- nych skutkach. Samogwałt zastępczy (masturbatio vi,caria), wywołany niemożli- wością zaspokojenia popędu w prawidłowy sposób, przemija zwykle samorzut- nie. Samogwałt uważa się za zły znak, jeżeli uprawiany jest mimo możliwości spółkowania. U psychopatów, zwłaszcza pod wpływem złych doradców, samo- gwałt przybiera niekiedy niezwykłe f.ormy. Polegać może np. u obojga płci na drażnieniu błony śluzowej cewki moczowej. Przedmioty używane do tego celu zdumiewają czasem swoim kształtem i rozmiarami. Operacyjnie wydobywano czasem z pęcherza moczowego szpilki do włosów, duże gwoździe, patyki i inne przedmioty, WproWadzone tam dla samogwałtu cewkowego (mastubatio U1e- thralis) i uwięzłe. Samogwałt odbytniczy (masturbatio analis) może również. wyjątkowo doprowadzić do uwięznięcia wprowadzonego do kiszki stolcowej przedmiotu, jeśli jest on tak duży, że nie da się potem wyprzeć siłami tłoczni brzusznej. W akcie samogwałtu rolę partnera płciowego odgrywają wyobrażenia od-• twórcze lub wytwórcze. Ponieważ. są one przeidealizowane, dlatego po wielo– letnim samogwałcie może się zdarzyć, że rzeczywisty partner płciowy nie do- równuje tworom fantazji, czego następstwem u mężczyzn może być niemoc płciowa względna (impotentia relativa), a u kobiet oziębłość płciowa względna, (frigiditas relativa). [podobne: , integracja sensoryczna, ortodonta, Siłownie zewnętrzne ]

Comments are closed.