Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Przyrzady, oparte na zasadzie naczyn

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przyrządy, oparte na zasadzie naczyń połączonych, mają – tę zaletę, że umożliwiają wprowadzenie powietrza przy ujemnym ciśnieniu i przy – otwartym manometrze. W przyrządach drugiego typu przegroda jest stała w postaci: tłoka strzykawki. Przez zastosowanie strzykawki zamiast płynu zyskuje się zmniejszenia wymiarów przyrządu, ułatwia się jego -przenośność, możność wprowadzania dowolnej ilości powietrza bez dodatkowych zabiegów i bez- pośrednią możność przestrzykiwania igły odmowej powietrzem, ,gdy się ją wyjaławia przez gotowanie. Przyrząd strzykawkowy przy tych zale- tach nie ma jednak niezbędnych 2 cech, mianowicie nie można za jego pomocą wprowadzać powietrza przy ujemnym ciśnieniu ani przy otwar- tym manometrze. Franciszkowi Łabendzińskiemu powiodło się zbudować przyrząd, który przez użycie szklanej strzykawki łączy zalety obu typów przyrządów do odmy i umożliwia zabieg bez asysty. Dużo uwagi poświęcono sprawie igieł do wytwarzania i dopełnia- nia odmy. Jedni (Kiiss) przebijają powłoki do warstwy mięsnej między- żebrza igłą z ostrą przetyczką a następnie mięśnie i. opłucną ścienną tępą igłą z przetyczką tępą, a to, by nie uszkodzić ostrzem płuca. Ujemną stronę tego postępowania stanowi to, że opłucną ścienną rozrywa się przetyczką tępą, co sprawia choremu większy ból, zwłaszcza jeżeli opłucna jest zgrubiała. Ważniejsze jest to, że o dostaniu się igły do jamy opłucnej dowiadujemy się później niż używając igły ostrej o krótko ściętym koniuszku mającej dodatkowe boczne ramię, połączone z ma- nometrem .Przy tym sposobie można odczytać wahania manometru na- tychmiast po przejściu koniuszka skośnego ścięcia igły przez ścianę klatki. piersiowej, gdyż już mała ilość powietrza dostawszy się do jamy opłucnej odsunie płuco i umożliwi, wprowadzenie całego ścięcia: igły bez obawy powikłania zatorem powietrznym. Inaczej bywa, gdy używa się igły oz przetyczką tępą, w tej bowiem igle okienko, z którego jama Opłucna ma zaczerpnąć powietrze, znajduje się o kilka mm od końca igły. Mano- metr wskaże dostanie się igły do, jamy opłucnej dopiero po przejściu przez igłę tych kilku milimetrów w nieistniejącej jeszcze przestrzeni między blaszkami opłucnymi. Nim to nastąpi, tępy koniec igły ugniata opłucną płuc oraz płuco i może nawet je uszkodzić znaczniej niż przy użyciu igły z krótko ściętym ostrzem. Zresztą, jak stwierdziłem w licz- nych doświadczeniach nad wytwarzaniem odmy opłucnej u psów, zator powietrzny nie powstaje nawet wtedy, gdy ostra igła zrani zdrowe płuco. I z tego też względu niebezpieczeństwo przy używaniu igły z ko- niuszkiem krótko ściętym nie jest wielkie, jeżeli wytwarzając odmę -ostrożnie i nie spuszczając przy tym przez cały czas oka z manometru, wkłuwamy igłę w miejscu, w którym według wszelkiego prawdopodo- bieństwa płuco jest zdrowe. [przypisy: , olejek makadamia, firma sprzątająca, filtry do wody ]

Comments are closed.