Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Powiklania w toku leczenia odma

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Powikłania w toku leczenia odmą opłucną Podczas wytwarzania oraz dopełniania odmy opłucnej mogą powstawać powikłania w obrębie narządu oddechowego i innych narządów, Według zestawienia statystycznego, opartego na 29.000 odm opłucnych leczni- czych, stosowanych w sanatoriach w Leysinie, Arosie, Montreux i Davosie, zdarzyły się powikłania nagłe przy wytwarzaniu i dopełnianiu odmy 83 razy, co stanowi 0,275 promille. Czwarta część powikłań dotyczyła pierwszej odmy, a % zdarzyły się w czasie jej dopełniania (Frommel iDemole). Najgroźniejszym powikłaniem jest zespół opisany przez Forlaniniego pod nazwą ,,rzucawka lub “padaczka opłucna”. W postaci klasycznej zespół ten objawia się nagłą zupełną utratą przytomności, drgawkami, kurczami, rzadziej porażeniem lub niedowładem mięśni prążkowanych, zapadem i zaburzeniem oddycha- nia aż do bezdechu włącznie. Chory może odzyskać przytomność dość szybko, już po kilku minutach, w innych natomiast przypadkach bardzo powoli, w ciągu kilku godzin. Utrata przytomności trwa wyjątkowo pra- wie dobę. Drgawki pojawiają się zwykle równocześnie z utratą przytom- ności i dotyczą mięśni głowy (w tym gałki ocznej), szyi, tułowia i koń- czyn po obu stronach albo – znacznie częściej – po jednej stronie. Z od- zyskaniem przytomności drgawki ustępują zwykle zupełnie. W rzadkich przypadkach spostrzega się w napadzie porażenie połowicze, porażenie jednej kończyny lub jednej gromady mięśni (monoplegia) ustępujące po- woli i nie zawsze bez śladu. Czasami dołączają się wymioty. Tętno bywa początkowo wybitnie zwolnione, wkrótce jednak przyśpiesza się, staje się niemiarowe. miękkie, małe, nitkowate, wreszcie może zniknąć. Chory oddycha coraz powierzchowniej i rzadziej, czasami oddech przybiera typ Cheyne-Stokesa lub Kussmaula, wreszcie ustaje. – Stłumienie sercowe znika ustępując miejsca odgłosowi bębenkowemu. [podobne: , rozstanie, wózki dziecięce, olejek do włosów ]

Comments are closed.