Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘wzorcowanie termometrow’

Moneyball i medycyna ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Różnica między typem gwiazdy i przeciętnym hitterem wynosi na przykład około jednego uderzenia co drugi tydzień, co jest prawie niemożliwe, nawet dla wykształconego zwiadowcy. Siła statystyczna może być tak samo istotna, jak siła uderzenia przeciwnego pola w ocenie graczy. Wcześni zwolennicy kontrolowanych badań medycznych podobnie wskazywali na to, jak trudno było indywidualnemu lekarzowi określić skuteczność leczenia lub odróżnić rzeczywiste efekty od pozornych po obejrzeniu tylko niewielkiej liczby przypadków klinicznych. Pomiary matematyczne i obliczenia miały na celu odepchnięcie praktyków od naiwnych wizualnych uprzedzeń – gracza, który wygląda dobrze lub terapii, która wydaje się działać. Spacery są o wiele ważniejsze niż po raz pierwszy pojawiają się w baseballu; chodzenie jest ważniejsze niż po raz pierwszy pojawia się w medycynie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wzorcowanie termometrow’

Moneyball i medycyna ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Aby poprawić przestrzeganie przepisów i wzmocnić egzekwowanie, nakłada kary pieniężne na plany zdrowotne, które nie przyjmują tych standardowych procedur. Obecnie dostawcy nie są zobowiązani do przyjmowania transakcji elektronicznych, ale nadzieja jest taka, że obietnica zwiększonej efektywności będzie promować adopcję. Jeśli wdrożenie ACA będzie zgodne z zamierzeniami i osiągnięte zostanie powszechne wykorzystanie i automatyzacja, dostawcy mogą zaoszczędzić około 11 miliardów dolarów rocznie3 Istnieją obszary, których ACA pominięto, które mogą również korzystać ze standaryzacji. Uwierzytelnianie i inne systemy wykorzystywane do zawierania kontraktów między dostawcami a planami opieki zdrowotnej są pełne redundancji, a wiele organizacji zbiera praktycznie identyczne informacje od dostawców. Typowy lekarz spędza ponad 3 godziny rocznie, składając prawie 18 różnych formularzy uwierzytelniających, a personel wydaje dodatkowe 20 godzin.4 Niektóre inicjatywy sektora prywatnego pracują nad usprawnieniem tego procesu, ale skoordynowany, ogólnokrajowy system referencyjny stosowany w całym społeczeństwie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wzorcowanie termometrow’

Moneyball i medycyna ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

W 1989 r. Firma farmaceutyczna Schering-Plough opatentowała powłokę o kontrolowanym uwalnianiu na tabletce chlorku potasu o przedłużonym uwalnianiu o nazwie K-Dur. W 1995 r. Upsher-Smith, producent leków generycznych, uzyskał zgodę FDA na sprzedaż wersji generycznej tabletu, twierdząc, że jego produkt nie narusza patentu Scheringa ze względu na różnice w składzie chemicznym powłoki . Drugi producent leków generycznych, ESI Lederle, złożył podobne zgłoszenie do FDA jeszcze w tym roku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wzorcowanie termometrow’

Moneyball i medycyna ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Pomoc redakcyjną zapewniły Międzynarodowe Spotkania i Nauki. Przedstawiciele firmy Boehringer Ingelheim zaprojektowali i przeprowadzili badanie z pierwszym autorem oraz zebrali i przeanalizowali dane. Finansowanie prób i pomoc redakcyjna zostały dostarczone przez Boehringer Ingelheim i Pfizer. Leki próbne i towarzyszące
Pacjenci byli losowo przydzielani do samodzielnego podawania dwóch wdechów 2,5 .g (tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries