Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

Samo- gwalt jest zboczeniem czestym,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Samo- gwałt jest zboczeniem częstym, także u dzieci. Ustępuje na ogół łatwo przy odpowiednim postępowaniu wychowawczo-leczniczym. Staje się szkodliwy, jeżeli przekracza pewną miarę i staje się nawykiem. Nie tyle zresztą jest szkod- liwy sam samogwałt, co niczym nieuzasadnione przeświadczenie o jego zgub- nych skutkach. Samogwałt zastępczy (masturbatio vi,caria), wywołany niemożli- wością zaspokojenia popędu w prawidłowy sposób, przemija zwykle samorzut- nie. Samogwałt uważa się za zły znak, jeżeli uprawiany jest mimo możliwości spółkowania. U psychopatów, zwłaszcza pod wpływem złych doradców, samo- gwałt przybiera niekiedy niezwykłe f.ormy. Polegać może np. u obojga płci na drażnieniu błony śluzowej cewki moczowej. Przedmioty używane do tego celu zdumiewają czasem swoim kształtem i rozmiarami. Operacyjnie wydobywano czasem z pęcherza moczowego szpilki do włosów, duże gwoździe, patyki i inne przedmioty, WproWadzone tam dla samogwałtu cewkowego (mastubatio U1e- thralis) i uwięzłe. Samogwałt odbytniczy (masturbatio analis) może również. wyjątkowo doprowadzić do uwięznięcia wprowadzonego do kiszki stolcowej przedmiotu, jeśli jest on tak duży, że nie da się potem wyprzeć siłami tłoczni brzusznej. W akcie samogwałtu rolę partnera płciowego odgrywają wyobrażenia od-• twórcze lub wytwórcze. Ponieważ. są one przeidealizowane, dlatego po wielo– letnim samogwałcie może się zdarzyć, że rzeczywisty partner płciowy nie do- równuje tworom fantazji, czego następstwem u mężczyzn może być niemoc płciowa względna (impotentia relativa), a u kobiet oziębłość płciowa względna, (frigiditas relativa). [podobne: , integracja sensoryczna, ortodonta, Siłownie zewnętrzne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

Samo- gwalt jest zboczeniem czestym,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Poped do zwierząt (zoophilia, bestialitas) przejawia się najczęściej u głuptaków i idiotów, którzy nie mają możności zaspokojenia swojego popędu inaczej. Zwierzęta te mogą być różnej wielkości, od kury aż po krowę. Samotne kobiety tresują czasem pieski pokojowe do celów masturbacyjnych, mianowicie lizania łechtaczki lub odbytnicy. Przez minetkę (feHatio, penilinctio, coitus in ore ,,69″) rozumie się zbo- czenie, polegające na używaniu ust kobiety zamiast pochwy. Zboczenie to upra- wiają chętnie oglądacze, gdyż sposób ten umożliwia im wzrokowe podniecanie się widokiem ciała kobiecego. Jest to też ulubiony sposób homoseksualistów. Tego samego gatunku zboczeniem jest lizanie sromu (cunnilinctio) lub odbyt- nicy (anilinctio). W stosunku dwojga płci możliwe jest jednoczesne połączenie obydwóch zboczeń na zasadzie wzajemności. Zboczenia te wyjątkowo tylko są istotną potrzebą płciową danego osobnika. Najczęściej chodzi tu o wyrafino- wane sposoby zaspokajania normalnego w zasadzie popędu płciowego. Przez pederastię rozumiano dawniej stosunek w kiszce stolcowej (pedi- catio) bez względu na płeć partnerów płciowych. Z biegiem czasu miano to ograniczono wyłącznie do tego rodzaju stosunku między dwoma mężczyznami. Zboczenie to jest znacznie większą rzadkością, niż się często sądzi. Pewną ana- logię heteroseksualną z tym zboczeniem stanowi stosunek z kobietą od tyłu (coitus a tergo, a la vache). Transwestytyzm (eonismus) oznacza upodobanie osobników do prze- bierania się w odzież płci przeciwnej. Nie zawsze musi tutaj jednak chodzić o homoseksualizm. Czasem transwestytyzm bywa wyrazem dziwaczności schi- zofrenicznej. Z ubiorem harmonizuje z zasady uczesanie. Sadyzm (algolagnia activa) polega na znajdowaniu zadowolenia lub roz-. koszy płciowej w zadawaniu udręczeń drugiemu osobnikowi. Zboczenie to może się czasem posuwać aż do zabójstwa z lubieżności, a nawet do pastwienia się nad zwłokami ofiary. [patrz też: , fizjoterapia, Siłownie zewnętrzne, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Comments Off