Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘rozstanie’

Objawy chorobowe w stanach psychotycznych.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W stanach psychotycznych zjawiska te przybierają postać znamiennych objawów chorobowych, I tak: a. Negatywizm bierny polega na tym, że chory poleceń naszych nie spełnia, zachowuje wobec nich obojętność, rzadziej zaś zachowuje się tak, jakby już chciał je spełnić, lecz powstrzymywało go w tym zamiarze otamowanie woli. Negatywizm może się wyrażać również opornością wobec własnych impulsów (negatywizm wewnętrzny). b. Negatywizm czynny: chory wykonuje odwrotność tego, co zamierza lub co mu polecamy uczynić. Jeżeli każemy mu się zbliżyć, zrobi właśnie krok wstecz, jeżeli usiłujemy go posunąć wstecz, na przekór poruszy się naprzód. Podobnie zachowuje się przy badaniu. Gdy każemy mu oddychać głęboko, wstrzymuje oddech, gdy prosimy go, aby otworzył oczy, zaciska je itd. Czasem udaje się skłonić chorego do wykonania naszej woli w ten sposób, że dajemy mu polecenia odwrotne. W pewnym przypadku katalepsji histerycznej udawało się nam przezwyciężyć mutyzm chorej w ten sposób, iż nakazywaliśmy jej milczenie. Niekiedy na nakazy chorzy negatywistyczni odpowiadają wybuchem gniewu. c. Katalepsja sztywna, o której już powyżej była mowa, jest najwybitniejszym wyrazem zaniku sugestywności, a zarazem odwrotnością automatyzmu. Osiągalne drogą hipnozy zesztywnienie ciała, wywoływane dawniej na estradzie w czasie popisów hipnotyzerskich, osiągało taki stopień, że “medium” można było jak deskę rozciągnąć między dwoma krzesłami, siadając na nim jak na ławce. Doświadczenia te, szkodliwe dla zdrowia i dzisiaj niedozwolone, są z jednej strony wyrazem wzmożonej sugestywności, z drugiej strony jednak łatwo mogą przejść w odwrotność, tak że doprowadzenie uśpionego do stanu prawidłowego napotykało czasem na ogromne trudności. Oznacza to, że i katalepsja woskowata, i sztywna pochodzą z jednego źródła, jakim są antagonistyczne ośrodki ruchowo-wegetatywne w międzymózgowiu, zależne normalnie od kory. Zespół kataleptyczny psychotyczny wykazuje też nierzadko cechy mieszane, a więc obok objawów sugestywności wzmożonej mogą występować objawy sugestywności obniżonej, np. w znaczeniu negatywizmu biernego lub czynnego. Sprawy te bynajmniej nie są natury schizofrenicznej, chociaż bardzo często wikłają katatonię hipokinetyczną i wyciskają na jej obrazie klinicznym niezapomniane piętno. [patrz też: , rozstanie, medycyna estetyczna, sklep kolagen ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rozstanie’

Objawy chorobowe w stanach psychotycznych.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpowszechniony był do niedawna pogląd psychoanalityków, że samogwałt łechtaczkowy dziewcząt, utrzymujący się zbyt długo, może zahamować fizjologiczne jakoby przeniesienie się pobudliwości z łechtaczki na pochwę, dokonujące się w okresie pokwitania, czego następstwem byłaby oziębłość “względna” polegająca na niewrażliwości pochwy przy zachowanej wrażliwości łechtaczki. Z wszechstronnych badań Kinseya (1953), dokonanych wśród wielu kobiet psychicznie zdrowych, wynika, że sprawa przedstawia się raczej odwrotnie. Mianowicie większość kobiet podała w ankiecie, że przyzwyczajenie do samogwałtu łechtaczkowego przyspiesza orgazm w porównaniu z tym jak jest u kobiet pod tym względem niedoświadczonych. Kinsey przypisuje łechtaczce niemal wyłączną rolę w wywoływaniu orgazmu, co się zresztą pokrywa z anatomicznie stwierdzalnym ubóstwem zakończeń czuciowych pochwy. Dużo zakończeń czuciowych natomiast znajduje się w ustach i niemało w odbycie. Dlatego głoszony przez psychoanalityków rzekomy rozdział czynnościowy łechtaczki i pochwy- Kinsey uważa za biologiczną niemożliwość. Oziębłość względną w tych przypadkach tłumaczyć trzeba, jak z tego wynika, wyłącznie spaczoną odruchowością warunkową, zależną od kory mózgowej. W tych warunkach niektóre kobiety przyzwyczajone do samogwałtu łechtaczkowego zmuszone są intra coitum drażnić palcem łechtaczkę. Powikłania takie bywają źródłem rozdźwięków we współżyciu płciowym (dyspareunia) i odgrywają rolę w patogenezie niektórych psychonerwic. Narcyzmem nazywa się stan zakochania we własnej osobie. Osobnicy ci uprawiają czasem samogwałt, podniecając się widokiem ciała w lustrze. W zboczeniu tym może tkwić składnik homoseksualny. Pigmalionizm polega na podniecaniu się płciowym, czasem aż do zakochania, widokiem obrazu, rzeźby, posągu, ilustracji pornograficznych itd. Najczęściej chodzi tu o zboczenie zastępcze. [więcej w: , Stomatolog Kraków, biustonosze do karmienia, rozstanie ]

Comments Off

« Previous Entries