Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

Typy charakterów.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dotychczas brak jest typologii charakterologicznej, która by w pewnym układzie klasyfikowała charaktery. Układy takie istnieją raczej w nauce o temperamentach i tam omawia się ubocznie pewne cechy charakterologiczne. Ma to swoje uzasadnienie. O postępowaniu człowieka rozstrzyga bowiem nie abstrakcyjny charakter, gdyż osobnej takiej instancji nie ma, lecz zespół dyspozycji, wśród których najważniejszą niewątpliwie rolę odgrywa życie uczuciowe. Rozróżniamy charaktery, używając do tego celu szeregu przymiotników. Charakter określa się więc jako silny, słaby, chwiejny, zły, dobry, podły, wzorowy, odporny na ujemne wpływy lub nieodporny, stały lub niestały, szlachetny, zbrodniczy itd. Tak jak pojęcie normy w ogóle w naukach przyrodniczych jest trudne do określenia, tak i w tym szczegółowym przypadku nie da się w jednej definicji ustalić, jak ma wyglądać charakter zdrowy, normalny. Ogólnie tylko możemy powiedzieć, że musi on mieć znamiona umożliwiające osobnikowi współżycie z innymi ludźmi zgodne z prawami i warunkami ładu społecznego. Kto narusza warunki ładu społecznego lub prawa, na których ład ten się opiera, ten ma charakter wadliwy, odchylający się od normy. Ocena charakteru zależy od tego, jakie zasady uznamy za normę postępowania osobniczego lub zbiorowego. Za taką normę uznaje się np. zgodność z poczuciem obowiązku, wpojonym człowiekowi przez środowisko, w którym żyje. Zakłada się przy tym, że w środowisku tym rządzą zasady moralne uznane powszechnie za prawidłowe. W pewnych warunkach, np. gdy środowisko jest moralnie złe, osobnik może popaść z nim w konflikt, a mimo to oceniamy jego charakter dodatnio, uznając za sprawdzian ogólnoludzkie, powszechne prawa moralne, nakazujące ludziom zachowywanie pewnych norm etycznych. [patrz też: , kosmetyki organiczne, prawo medyczne, olejki do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

Typy charakterów.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przed użyciem igłę należy wyjałowić najlepiej w suszarce przy 1800 C przez 30 minut. Do tego celu nadają się probówki zwężone w środku, w nich bowiem igła znajduje się w położeniu wiszącym, przez co zapobiega się rozbiciu dna probówki przez igłę. Jeżeli wyjaławia się igłę przez gotowanie w wodzie, wtedy trzeba przed jej użyciem bardzo dokładnie ją osuszyć przepuszczając przez nią powietrze ze zbiornika przyrządu do odmy, gdyż nawet kropla wody w igle uniemożliwia uzyskanie na manometrze wahań ciśnienia w jamie opłucnej. Wyjaławianie igieł metodą suchą chroni je nad to przed rdzewieniem i tępieniem. Na sucho wyjaławia się także włączone do przyrządu do odmy sączki oczyszczające powietrze. Dren łączący sączek z igłą powinno się wygotować w wodzie a następnie starannie osuszyć w taki sam sposób, jak igłę przy jej wyjaławianiu przez gotowanie w wodzie. Wytwarzanie odmy powinno być poprzedzone przez należyte przygotowanie chorego. Polega ono na uspokojeniu chorego przez działanie psychiczne, a w razie potrzeby przez podawanie przez parę dni większych dawek przetworów bromowych, kozłkowych lub barbiturowych. W ten sposób można uniknąć konieczności niepożądanych wstrzykiwań przetworów makowca. Nie należy wykonywać zabiegu w okresie regularności ani bezpośrednio przed nim. Przed wytwarzaniem odmy powinno się dokładnie zbadać chorego, zwłaszcza narządy klatki piersiowej, klinicznie i radiologicznie. Wytwarzanie oraz pierwsze dopełnianie odmy należy wykonywać w zakładzie leczniczym, tak by chory pozostał po zabiegu przez pewien czas – 7-10 dni – pod stałym dozorem lekarza. Podczas zabiegu układa się chorego najczęściej na boku zdrowym podkładając pod ten bok poduszkę dla wypuklenia nakłuwanego międzyżebrza. Lepiej jednak obchodzić się bez podkładania, ponieważ zwiększa ono ruchy oddechowe płuca chorego wskutek większego rozszerzenia po tej stronie klatki: piersiowej przy używaniu wałka lub poduszki. Głowa chorego leży nieco niżej od poziomu klatki piersiowej, rękę po chorej stronie odsuwa się ku przodowi i ku górze – najlepiej tak, by dłoń opierała się o czoło chorego. Miejsce wkłucia oznacza się po dokładnym zbadaniu chorego. Powinno ono leżeć najwyżej, by powietrze gromadziło się przede wszystkim dookoła końca igły, przez to odsuwało od niej płuco i chroniło płuco od zranienia. Miejsce nakłucia powinno też odpowiadać zdrowej części płuca. Niestety badanie kliniczne i radiologiczne co do tego nieraz zawodzi: pomimo jawnego odgłosu opukowego, dobrej ruchomości dolnych granic płuca i prawidłowych objawów osłuchowych, obie blaszki opłucne mogą być zrosłe, tak iż odma wytworzyć się nie da, i na odwrót tam, gdzie wszystko przemawia za zrostami opłucnymi, nawet rozległymi, gdzie odpowiednia połowa klatki piersiowej jest nawet zapadnięta, nieraz bardzo łatwo wytwarza się odmę, nawet całkowitą. Czasami, by wytworzyć odmę, trzeba uciekać się do kilku wkłuć w różnych miejscach. [hasła pokrewne: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, rwa kulszowa, prawo medyczne ]

Comments Off