Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘opieka medyczna’

Katalepsja.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gdyby chorego nie pielęgnować i nie karmić sztucznie, zginąłby niechybnie. W stanach tych może ustać nawet połykanie śliny, tak iż ścieka ona z kącików ust, a nawet mruganie, tak iż grozi wyschnięcie rogówki. Czasem mimo troskliwej opieki notowano zgony z wyczerpania. Dziś w dobie lecznictwa aktywnego nie grozi to w tym stopniu. Warto podkreślić, że nawet w najcięższych stanach osłupienia nie ustają czynności psychiczne. Chorzy mogą dokonywać szczegółowych spostrzeżeń, snuć myśli i przeżywać pewne stany uczuciowe. Po przeminięciu osłupienia trudno przychodzi im odtworzyć sobie te przeżycia, a zwłaszcza nie potrafią wyjaśnić przyczyn swojego zachowania. Niekiedy przypisują je zakazom otrzymanym drogą omamów słuchowych. Osłupienie może występować na tle schizofrenii katatonicznej, a także w zespołach katatonoidalnych innego pochodzenia. W tych przypadkach sądzi się, że główną rolę odgrywa mechanizm otamowania. Natomiast w osłupieniu melancholicznym widzi się raczej mechanizm zahamowania. Osłupienie może też wystąpić w ciężkiej histerii pod postacią np. letargu histerycznego. Znane są też stany osłupienia po wstrząsach afektywnych, np. po katastrofie, także jako psychozy sytuacyjne, np. stupor więzienny. Szczególną postacią osłupienia jest zespół kataleptyczny, niesłusznie częstokroć wiązany ze schizofrenią lub utożsamiany z katatonią. Katalepsja wystąpić może na różnym tle. Wywołać ją można nawet sztucznie drogą hipnozy lub za pomocą pewnych środków farmakologicznych (np. bulbokapniną). Do spraw tych powrócimy jeszcze. [patrz też: , opieka medyczna, biustonosze do karmienia, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘opieka medyczna’

Katalepsja.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Masochizm (algolagnia passiva) jest odwrotnością poprzedniego. Człowiek znajduje zadowolenie i rozkosz w doznawaniu udręczeń z rąk partnera miłosnego. Sadyści i masochiści dopełniają się więc wzajemnie, chociaż stadła takie widuje się rzadko. Najczęściej zresztą jeden i ten sam osobnik posiada obie skłonności, z tym, że jedna z nich przeważa. Homoseksualizm (uranizm) jest popędem płciowym skierowanym do tej samej płci. Zboczeniem tym bywają dotknięci zarówno mężczyźni (urning), jak i kobiety (urninda). Popęd ten często wyraża się tylko platonicznie, a przejawy jego niczym się nie różnią od miłości heteroseksualnej. W pewnej, niemałej liczbie przypadków, zresztą pomyślnych pod względem rokowniczym, zachowany jest równocześnie popęd płciowy do płci przeciwnej, lecz zwykle w słabszym stopniu j(bisexualismus). Zboczenie to zaznacza się czasem już we wczesnym dzieciństwie. Jeżeli skłonności te nie są wyłączne, to zjawisko to uważa się za fizjologiczne stadium rozwojowe, którego koniec przypada w prawidłowych warunkach na okres pokwitania. U pełnych homoseksualistów stwierdza się wstręt do płci przeciwnej. Niektórzy homoseksualiści są zadowoleni ze swego zboczenia i bronią się przed leczeniem. Inni boleją nad swym losem, zwłaszcza ci, którzy czują pragnienie założenia rodziny. Związki miłosne homoseksualistów odznaczają się często nutą egzaltacji poetycznej. Popęd ich bywa bardzo silny. Często u mężczyzn dochodzi do orgazmu samorzutnego. Pieszczoty miłosne homoseksualistów obojga płci zdane są na nieprawidłowe praktyki w rodzaju cunni-peni-anilinctio in. Pederastią najczęściej brzydzą się. Często okazują wstydliwość wobec własnej płci. Fetyszyzm, sadyzm, masochizm i inne zboczenia wikłają nierzadko podstawową sprawę . W pewnej liczbie przypadków budowa ciała przypomina przeciwną w znaczeniu czy to androgynii, czy gynandrii, co może wskazywać na hormonalne podłoże zboczenia. Nie dowiedziono dotąd jednak słuszności tego przypuszczenia metodami anatomo-histologicznymi. Tak np. narządy płciowe tylko wyjątkowo wykazują zmiany. [przypisy: , krem neutrogena, opieka medyczna, witamina b6 ]

Comments Off