Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

Hipokinetyczna postać katatonii.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W hipokinetycznej postaci katatonii wszystkie ruchy są zwolnione (bradykinesis). Różnica między bradykinezą katatoniczną a parkinsonistyczną zdaje się być natury genetycznej: pierwsza zdaje się być głównie pochodzenia korowego, druga podkorowego. Czy w melancholii chodzi o pierwotną apatię i abulię, czy o zahamowanie wtórne, trudno arbitralnie rozstrzygnąć. W każdym razie i tutaj widzi się znaczne zwolnienie czynności ruchowych, a chorzy skarżą się na nieprzezwyciężone trudności w powzięciu najbłahszego postanowienia. Na przeszkodzie ich zdaniem stoi tutaj nie tylko zanik energii, ale głównie liczne obawy, skrupuły, przewidywania możliwych nieszczęść itd. Podobnie rzecz ma się w psychonerwicowych niedowładach woli. Do szczytu dochodzą te zjawiska w osłupieniu (stupor), w którym dochodzi do zupełnego bezruchu. b. Otamowanie oznacza podobny stan, posiadający jednakże trwałość względną, gdyż każdej chwili nagle może przeminąć, lub nawet przejść w stan podniecenia, tak jak gdyby nagle usunięto tamę zagradzającą drogę napędowi. Szczególnie w schizofrenii widuje się te zjawiska: ruchy przebiegają prawidłowo, nagle rozpoczęta czynność ulega otamowaniu, aby po pewnym czasie znowu podjąć swój tok. Te same zjawiska omawialiśmy powyżej w stosunku do czynności myślowych. c. Osłupienie (stupor) może być rozmaitego pochodzenia. Do stanu tego może dojść zarówno drogą zahamowania czy otamowania, jak też i przez pierwotny zanik napędu psychoruchowego. Z tego względu omawiamy ten bardzo ważny zespół objawów w osobnym rozdziale. W stanie osłupienia hipokineza osiąga poziom akinezy. Chory przy jasnej świadomości leży, siedzi, stoi bez ruchu, zachowując zupełne milczenie (mutismus), nie reagując na bodźce zewnętrzne, nie nawiązując żadnego kontaktu uczuciowego lub intelektualnego z otoczeniem, odmawiając też przyjmowania pokarmów i napojów, przeważnie także zanieczyszczając się moczem i kałem. W stanie takim, określanym również nazwą attonitas, wszystkie siły żywotne zdają się być zahamowane, cale życie popędowe jakby wygasłe. [więcej w: , odzież dla dzieci, logopeda warszawa, infekcje intymne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

Hipokinetyczna postać katatonii.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Natręctwa ruchowe jak mówiliśmy wyżej, następstwem natręctw myślowych, tudzież natrętnych afektów lęku, obrzydzenia, poczucia winy itd. Aby zwalczyć obawę powalania się, chorzy przesadnie myją i czyszczą przedmioty codziennego użytku i ręce, chwytają przedmioty przez papier, unikają podawania rąk, dotykania klamek, stykania się z pewnymi osobami, które uważają za zarażone. Wszystkie te, czynności powtarzają wielokrotnie dla tym pewniejszego skutku. Wielokrotne mycie rąk w nerwicy natręctw dochodzi czasem do nieprawdopodobnych rozmiarów, tak że chorzy po prostu nie mogą się oderwać od wodociągu, przy którym spędzają godziny, dni, a nawet tygodnie aż do osłabienia mięśnia sercowego. Wytwarzające się u chorego zawiłe ceremoniały ruchowe mają na celu ochronić go przed szkodliwościami stanowiącymi przedmiot jego natręctw myślowych. Z biegiem czasu natręctwa te uniemożliwiają choremu współżycie z ludźmi. Natręctwa ruchowe przebiegają wśród pełnego poczucia niedorzeczności tych działań. Poczucie to słabnie tylko w chwilach wyjątkowo silnie napiętego afektu, któremu chory ulega raz po raz, mimo rozsądnych postanowień. DZIAŁANIA POPĘDOWE (ACTIONES IMPULS RV AE). Zaburzenia te polegają na dokonywaniu czynów bez zastanowienia, tylko pod wpływem popędu albo silnego afektu. W psychiatrii sądowej przyjmuje się, że popęd ten w chwili dokonywania czynu z przyczyn patologicznych był tak silny i do tego stopnia zawładnął osobowością człowieka, że nie miał on ani czasu, ani możliwości rozumienia dzięki rozwadze znaczenia czynu lub pokierowania postępowaniem. Często zdolność rozpoznania znaczenia czynu jest zachowana, natomiast brak jest zdolności kierowania postępowaniem. Czyny impulsywne odznaczają się gwałtownością działania przeciw drugim lub przeciw samemu sobie, a także bezwzględnością, tzn. nieoglądaniem się na możliwe następstwa. Działania takie występują najczęściej w charakteropatiach, np. padaczkowej, pourazowej i pośpiączkowej, także u narkomanów. Zjawiska te widuje się też w schizofrenii, w cyklofrenii, a także w niedorozwoju umysłowym różnej etiologii. Zaliczyć tu można np. działania chorych depresyjnych, podjęte pod wpływem chorobliwego lęku. [więcej w: , odzież dla dzieci, dentysta Kraków, integracja sensoryczna ]

Comments Off