Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

Objawy chorobowe w stanach psychotycznych.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W stanach psychotycznych zjawiska te przybierają postać znamiennych objawów chorobowych, I tak: a. Negatywizm bierny polega na tym, że chory poleceń naszych nie spełnia, zachowuje wobec nich obojętność, rzadziej zaś zachowuje się tak, jakby już chciał je spełnić, lecz powstrzymywało go w tym zamiarze otamowanie woli. Negatywizm może się wyrażać również opornością wobec własnych impulsów (negatywizm wewnętrzny). b. Negatywizm czynny: chory wykonuje odwrotność tego, co zamierza lub co mu polecamy uczynić. Jeżeli każemy mu się zbliżyć, zrobi właśnie krok wstecz, jeżeli usiłujemy go posunąć wstecz, na przekór poruszy się naprzód. Podobnie zachowuje się przy badaniu. Gdy każemy mu oddychać głęboko, wstrzymuje oddech, gdy prosimy go, aby otworzył oczy, zaciska je itd. Czasem udaje się skłonić chorego do wykonania naszej woli w ten sposób, że dajemy mu polecenia odwrotne. W pewnym przypadku katalepsji histerycznej udawało się nam przezwyciężyć mutyzm chorej w ten sposób, iż nakazywaliśmy jej milczenie. Niekiedy na nakazy chorzy negatywistyczni odpowiadają wybuchem gniewu. c. Katalepsja sztywna, o której już powyżej była mowa, jest najwybitniejszym wyrazem zaniku sugestywności, a zarazem odwrotnością automatyzmu. Osiągalne drogą hipnozy zesztywnienie ciała, wywoływane dawniej na estradzie w czasie popisów hipnotyzerskich, osiągało taki stopień, że “medium” można było jak deskę rozciągnąć między dwoma krzesłami, siadając na nim jak na ławce. Doświadczenia te, szkodliwe dla zdrowia i dzisiaj niedozwolone, są z jednej strony wyrazem wzmożonej sugestywności, z drugiej strony jednak łatwo mogą przejść w odwrotność, tak że doprowadzenie uśpionego do stanu prawidłowego napotykało czasem na ogromne trudności. Oznacza to, że i katalepsja woskowata, i sztywna pochodzą z jednego źródła, jakim są antagonistyczne ośrodki ruchowo-wegetatywne w międzymózgowiu, zależne normalnie od kory. Zespół kataleptyczny psychotyczny wykazuje też nierzadko cechy mieszane, a więc obok objawów sugestywności wzmożonej mogą występować objawy sugestywności obniżonej, np. w znaczeniu negatywizmu biernego lub czynnego. Sprawy te bynajmniej nie są natury schizofrenicznej, chociaż bardzo często wikłają katatonię hipokinetyczną i wyciskają na jej obrazie klinicznym niezapomniane piętno. [patrz też: , rozstanie, medycyna estetyczna, sklep kolagen ]

Comments Off

Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

Objawy chorobowe w stanach psychotycznych.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W życiu codziennym, a także w niektórych naukach normatywnych duży nacisk kładzie się na wartościowaniu, na ocenie moralnej postępków ludzkich i ich pobudek, wnosząc stąd o znamionach charakteru danej jednostki. W tym znaczeniu mówi się o braku charakteru. Jeżeli ktoś w podobnym położeniu raz postępuje tak, kiedy indziej inaczej, nie wykazując stałych zasad postępowania i ulegając chwiejnie chwilowym pobudkom i wpływom. Brak charakteru polega tu na tym, że zachowania się tego osobnika nie da się przewidzieć, a więc nie można na nim polegać. Określenie “brak charakteru” jest oczywiście nieścisłe, podobnie jak powiedzenie, że ktoś “ma charakter”. I człowiek bez charakteru, i człowiek z charakterem mają, rzecz prosta, charakter, chociaż różni się on u obydwóch osobników pewnymi cechami. Charakterologia przyrodnicza zajmuje się opisem charakterów ludzkich i ich klasyfikacją według znamiennych cech ogólnych i jednostkowych, z dążeniem do naukowego wyjaśnienia genezy tych cech i różnic. Wartościowanie moralne nie jest tutaj celem w sobie, jak w naukach normatywnych, lecz jednym z warunków trafności opisu. Jeżeli w naukach normatywnych, np. w etyce, pedagogice, mówimy o pewnych zaletach i wadach charakteru, to przyświeca tam jako norma pewien ideał, wzór charakteru, utworzony za pomocą sprawdzianów moralnych, do którego należy dążyć w działalności wychowawczej, moralizatorskiej itp. Natomiast w psychologii przyrodniczej za normę uważamy. niekoniecznie charakter najlepszy, najsilniejszy, najstarszy, najodporniejszy na ujemne sugestie itd., lecz raczej charakter przeciętny, zdrowy, -”normalny”. Charaktery ze stanowiska etyki najbardziej zbliżone do ideału przyrodnik uzna za ponadnormalne. Podobnie postępujemy w ocenie sprawności intelektualnej, widząc w geniuszu zjawisko ponadnormalne. Powinniśmy to mieć na uwadze, jeżeli chcemy zrozumieć różnicę, jaka zachodzi między pojęciem charakteru popularnym a naukowo-przyrodniczym. [więcej w: , firma sprzątająca, medycyna estetyczna, logopeda warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries