Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Natręctwa ruchowe.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Natręctwa ruchowe jak mówiliśmy wyżej, następstwem natręctw myślowych, tudzież natrętnych afektów lęku, obrzydzenia, poczucia winy itd. Aby zwalczyć obawę powalania się, chorzy przesadnie myją i czyszczą przedmioty codziennego użytku i ręce, chwytają przedmioty przez papier, unikają podawania rąk, dotykania klamek, stykania się z pewnymi osobami, które uważają za zarażone. Wszystkie te, czynności powtarzają wielokrotnie dla tym pewniejszego skutku. Wielokrotne mycie rąk w nerwicy natręctw dochodzi czasem do nieprawdopodobnych rozmiarów, tak że chorzy po prostu nie mogą się oderwać od wodociągu, przy którym spędzają godziny, dni, a nawet tygodnie aż do osłabienia mięśnia sercowego. Wytwarzające się u chorego zawiłe ceremoniały ruchowe mają na celu ochronić go przed szkodliwościami stanowiącymi przedmiot jego natręctw myślowych. Z biegiem czasu natręctwa te uniemożliwiają choremu współżycie z ludźmi. Natręctwa ruchowe przebiegają wśród pełnego poczucia niedorzeczności tych działań. Poczucie to słabnie tylko w chwilach wyjątkowo silnie napiętego afektu, któremu chory ulega raz po raz, mimo rozsądnych postanowień. DZIAŁANIA POPĘDOWE (ACTIONES IMPULS RV AE). Zaburzenia te polegają na dokonywaniu czynów bez zastanowienia, tylko pod wpływem popędu albo silnego afektu. W psychiatrii sądowej przyjmuje się, że popęd ten w chwili dokonywania czynu z przyczyn patologicznych był tak silny i do tego stopnia zawładnął osobowością człowieka, że nie miał on ani czasu, ani możliwości rozumienia dzięki rozwadze znaczenia czynu lub pokierowania postępowaniem. Często zdolność rozpoznania znaczenia czynu jest zachowana, natomiast brak jest zdolności kierowania postępowaniem. Czyny impulsywne odznaczają się gwałtownością działania przeciw drugim lub przeciw samemu sobie, a także bezwzględnością, tzn. nieoglądaniem się na możliwe następstwa. Działania takie występują najczęściej w charakteropatiach, np. padaczkowej, pourazowej i pośpiączkowej, także u narkomanów. Zjawiska te widuje się też w schizofrenii, w cyklofrenii, a także w niedorozwoju umysłowym różnej etiologii. Zaliczyć tu można np. działania chorych depresyjnych, podjęte pod wpływem chorobliwego lęku. [więcej w: , odzież dla dzieci, dentysta Kraków, integracja sensoryczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Natręctwa ruchowe.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Samogwałt jest zboczeniem częstym, także u dzieci. Ustępuje na ogół łatwo przy odpowiednim postępowaniu wychowawczo-leczniczym. Staje się szkodliwy, jeżeli przekracza pewną miarę i staje się nawykiem. Nie tyle zresztą jest szkodliwy sam samogwałt, co niczym nieuzasadnione przeświadczenie o jego zgubnych skutkach. Samogwałt zastępczy (masturbatio vicaria), wywołany niemożliwością zaspokojenia popędu w prawidłowy sposób, przemija zwykle samorzutnie. Samogwałt uważa się za zły znak, jeżeli uprawiany jest mimo możliwości spółkowania. U psychopatów, zwłaszcza pod wpływem złych doradców, samogwałt przybiera niekiedy niezwykłe formy. Polegać może np. u obojga płci na drażnieniu błony śluzowej cewki moczowej. Przedmioty używane do tego celu zdumiewają czasem swoim kształtem i rozmiarami. Operacyjnie wydobywano czasem z pęcherza moczowego szpilki do włosów, duże gwoździe, patyki i inne przedmioty, wprowadzone tam dla samogwałtu cewkowego (mastubatio ulethralis) i uwięzłe. Samogwałt odbytniczy (masturbatio analis) może również. wyjątkowo doprowadzić do uwięźnięcia wprowadzonego do kiszki stolcowej przedmiotu, jeśli jest on tak duży, że nie da się potem wyprzeć siłami tłoczni brzusznej. W akcie samogwałtu rolę partnera płciowego odgrywają wyobrażenia odtwórcze lub wytwórcze. Ponieważ. są one przeidealizowane, dlatego po wieloletnim samogwałcie może się zdarzyć, że rzeczywisty partner płciowy nie dorównuje tworom fantazji, czego następstwem u mężczyzn może być niemoc płciowa względna (impotentia relativa), a u kobiet oziębłość płciowa względna, (frigiditas relativa). [podobne: , integracja sensoryczna, ortodonta, Siłownie zewnętrzne ]

Comments Off

« Previous Entries