Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

Zaburzenia mowy. Pomijamy tutaj znowu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaburzenia mowy. Pomijamy tutaj znowu ogniskowe zaburzenia neurologiczne u ludzi umysłowo zdrowych, których aparat mowy uległ uszko- dzeniu. Zaburzenia psychiczne mogą się odbijać w wybitny sposób -na mowie chorego. Mowa schizofreników bywa często dziwaczna, używają oni niezwyk- łych zwrotów i wyrażeń, czasem tworzą sobie własne wyrazy, tzw. słowotwory (neologismi). W mowie chorych psychicznie dochodzi do głosu rozkojarzenie (dissociatio) lub rozerwanie związków myślowych (incohaerentia). Stereotypie wyrażają się w mowie uporczywym powtarzaniem tych samych słów lub zdań w odpowiedzi na różne pytania (perseveratio). Jeżeli chory powtarza zdania, słowa, zgłoski pozbawione sensu, lecz wiążące się z sobą tylko według podo- bieństwa rymu lub rytmu, to stereotypie takie określamy nazwą werbige- racji. Stereotypie nie muszą być wyrazem tylko dziwactwa. Melancholicy, zwłaszcza typu organicznego, czasem stereotypowo stękają, zawodzą, jęczą, powtarzają słowa modlitwy. O stereotypiach mamy prawo mówić również w hi- sterii, gdzie dochodzi czasem do ruchowego powtarzania w skrócie urazu psy- chicznego, np. pod postacią powtarzających się rytmicznie ruchów płciowych biodrami, albo wypluwaniem śliny wśród przesadnego krztuszenia się i dła- wienia. Podobne stereotypie ruchowe widuje się w zamroczeniach padaczko- wych, jako powtórzenie wielokrotne przeżytych kiedyś strasznych scen. Tutaj należą również tiki, chociaż ich geneza jest zupełnie inna. Ruchowe te za- sadniczo zjawiska mogą się wyrażać także jako stereotypie mowy pod postacią powtarzających się okrzyków lub słów. Otępienie padaczkowe można czasem rozpoznać po znamiennym sposobie mówienia chorego: mowa powolna, utrud- nione dobieranie słów, rozwlekłość z zatratą wątku myślowego itd. Osobne miejsce zajmuje mutyzm i bezgłos histeryczny (afonia, dysfonia). Rozkojarze- nie w schizofrenii z. utratą kontaktu afektywnego wyraża się często w ten spo- sób, że odpowiedzi chorego nie trafiają w sedno pytania, idą jakby mimo (vor- beireden). Czasem wypowiedzi stają się tak bezładne, że zasługują na określe- nie “sałata słowna” (schizophasia). [patrz też: , rwa kulszowa, indywidualne kalendarze trójdzielne, proktolog ]

Comments Off

Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

Zaburzenia mowy. Pomijamy tutaj znowu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Poped do zwierząt (zoophilia, bestialitas) przejawia się najczęściej u głuptaków i idiotów, którzy nie mają możności zaspokojenia swojego popędu inaczej. Zwierzęta te mogą być różnej wielkości, od kury aż po krowę. Samotne kobiety tresują czasem pieski pokojowe do celów masturbacyjnych, mianowicie lizania łechtaczki lub odbytnicy. Przez minetkę (feHatio, penilinctio, coitus in ore ,,69″) rozumie się zbo- czenie, polegające na używaniu ust kobiety zamiast pochwy. Zboczenie to upra- wiają chętnie oglądacze, gdyż sposób ten umożliwia im wzrokowe podniecanie się widokiem ciała kobiecego. Jest to też ulubiony sposób homoseksualistów. Tego samego gatunku zboczeniem jest lizanie sromu (cunnilinctio) lub odbyt- nicy (anilinctio). W stosunku dwojga płci możliwe jest jednoczesne połączenie obydwóch zboczeń na zasadzie wzajemności. Zboczenia te wyjątkowo tylko są istotną potrzebą płciową danego osobnika. Najczęściej chodzi tu o wyrafino- wane sposoby zaspokajania normalnego w zasadzie popędu płciowego. Przez pederastię rozumiano dawniej stosunek w kiszce stolcowej (pedi- catio) bez względu na płeć partnerów płciowych. Z biegiem czasu miano to ograniczono wyłącznie do tego rodzaju stosunku między dwoma mężczyznami. Zboczenie to jest znacznie większą rzadkością, niż się często sądzi. Pewną ana- logię heteroseksualną z tym zboczeniem stanowi stosunek z kobietą od tyłu (coitus a tergo, a la vache). Transwestytyzm (eonismus) oznacza upodobanie osobników do prze- bierania się w odzież płci przeciwnej. Nie zawsze musi tutaj jednak chodzić o homoseksualizm. Czasem transwestytyzm bywa wyrazem dziwaczności schi- zofrenicznej. Z ubiorem harmonizuje z zasady uczesanie. Sadyzm (algolagnia activa) polega na znajdowaniu zadowolenia lub roz-. koszy płciowej w zadawaniu udręczeń drugiemu osobnikowi. Zboczenie to może się czasem posuwać aż do zabójstwa z lubieżności, a nawet do pastwienia się nad zwłokami ofiary. [patrz też: , fizjoterapia, Siłownie zewnętrzne, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Comments Off

« Previous Entries