Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Anomalie płci.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jest wiele możliwych anomalii; nas interesuje najbardziej- zespól Klinefeltera, opisany w r. 1942, który da się wyrazić formułą płci chromosomowej 44 A + XXY; są to osobniki budowy “hipoandrycznej”, z małymi jałowymi jądrami i ginekomastią; długi czas zapatrywano się, niezupełnie słusznie, na zespół Klinefeltera jako na wynik rozdźwięku między kobiecą płcią chromatynową (komórkową), a męską płcią gonadów. Równie ważny dla nas jest zespół Turnera opisany w r. 1938, dotyczący osobników drobnej dziecięco-kobiecej budowy ciała, pozbawionych żeńskiej chromatyny, wtórnych cech płciowych i miesiączki, obdarzonych niedorozwiniętymi jajnikami i cechami dystroficznymi w rodzaju tzw. pterygium com. I na tę anomalię zapatrywano się do niedawna jako na wynik rozdźwięku między płcią chromosomową męską a żeńską płcią gonadów; w rzeczywistości anomalia ta wynika z formuły chromosomowej 44 A + X. Poza tymi dwoma klasycznymi zespołami są i inne, spośród których warto wspomnieć o stanie “ponadżeńskim” (status superfemininus), odpowiadającym formule 44 A + XXX. W związku z tym trzeba jeszcze wziąć pod rozwagę niezwykle rzadkie przypadki agonadyzmu, tj. całkowitego braku gruczołów płciowych. W piśmiennictwie światowym opisano tylko 2 takie przypadki, trzeci opisała Wróblewska-Smoczyńska w r. 1961. Ten ostatni przypadek miał płeć chromosomową męską i takież poczucie płci, chociaż logicznie biorąc nie powinien by mieć w ogóle jakiegokolwiek poczucia płci. Takie przypadki neutralne nie są w ogóle znane. Może nie być zupełnie popędu płciowego, ale przy wszystkich opisanych zaburzeniach wewnątrzwydzielniczych człowiek czuje się zawsze albo mężczyzną albo kobietą; tertium non datur. Dotyczy to również hermafrodytów prawdziwych i rzekomych. Z doświadczenia klinicznego i życiowego wiadomo, że poczucie płci nie zależy od sugestii otoczenia. Homoseksualiści i transwestyci mają swoje określone poczucie płci, nawet jeśli demonstrują swoim zachowaniem płeć przeciwną i często wbrew sugestii, która na nich działała od urodzenia. Poczucie płci wiąże się nierozerwalnie z osobowością i jej strukturą. Wyrazem rozszczepienia schizofrenicznego bywa czasem poczucie płci przeciwnej. [przypisy: , indywidualne kalendarze trójdzielne, odzież termoaktywna, implanty zębów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Anomalie płci.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Co do równoczesnej gruźlicy innych narządów, to gruźlica krtani, z wyjątkiem bardzo daleko posuniętej, często poprawia się pod wpływem skutecznej odmy leczniczej, jak na to wskazywał już w r. 1913 Tadeusz Borzęcki. Postać włóknista gruźlicy obu nerek nie stanowi przeciwwskazania do leczenia odmą. W gruźlicy płuc z równoczesną gruźlicą serowato-wrzodziejącą jednej nerki należy stosować odmę opłucną i dopiero potem usunąć chorą nerkę, by uniknąć zaostrzenia  sprawy płucnej pod wpływem zabiegu chirurgicznego na nerce. Gruźlica skóry i kości często się poprawia z polepszeniem stanu płuc po zastosowaniu odmy leczniczej. Równoczesna gruźlica jelit, jak to podkreślił już Tadeusz Borzęcki (w r. 1913), stanowi przeciwwskazanie do leczenia gruźlicy płuc odmą; poprawę gruźlicy jelit uzyskuje się czasami w tych tylko przypadkach, w których odma wybitnie poprawia stan płuc i bardzo znacznie zmniejsza ilość plwociny. Jeżeli gruźlicy jelit towarzyszy gruźlica krtani, to leczenie gruźlicy płuc odmą jest bezskuteczne. Prócz zmian gruźliczych w płucach i w innych narządach, stanu płuc i ogólnego stanu chorego, przy rozstrzyganiu, czy można zastosować odmę, należy uwzględnić także inne choroby. Leczenie odmą jest przeciwwskazane w przypadkach pojemności żyłowej płuc poniżej 2000 ml a także dużej rozedmy płuc ograniczającej wybitnie ich czynność oddechową i zwiększającej pracę serca. Stanowią przeciwwskazanie także rozległe rozszerzenia oskrzeli w obu płucach, dychawica oskrzelowa, zwyrodnienie mięśnia sercowego i niewydolność krążenia. Natomiast wada serca wyrównana, zwłaszcza zastawki dwudzielnej, nie jest bezwzględną przeszkodą w stosowaniu odmy leczniczej, należy tylko stosować ją w tych przypadkach bardzo ostrożnie. Tak samo nie stanowi przeciwwskazania przyśpieszona czynność serca pochodzenia toksycznego na tle gruźlicy płuc, jeżeli narząd krążenia jest wydolny. Takie przyśpieszenie czynności serca ustępuje zwykle szybko razem z innymi objawami toksycznymi, jeżeli odma jest skuteczna. Zatem “tachycardia toxica” jest raczej wskazaniem do leczenia odmą. Na tejże podstawie nie stanowią przeciwwskazania do stosowania odmy opłucnej leczniczej zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zależne od toksemii gruźliczej. Również nie stanowią przeciwwskazania cukrzyca ani ciąża. [więcej w: , ortodonta, klimatyzacja precyzyjna, implanty zębów ]

Comments Off