Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Jest wiele mozliwych anomalii; nas

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jest wiele możliwych anomalii; nas interesuje najbardziej- zespól Klinefeltera, opisany w r. 1942, który da się wyrazić formułą płci chromosomowej 44 A + XXY; są to osobniki budowy “hipoandrycznej”, z małymi jałowymi jądrami i ginekomastią; długi czas zapatrywano się, niezupełnie słusznie, na zespół Klinefeltera jako na wynik rozdźwięku między kobiecą płcią chromatynową (komórkową) a męską płcią gonadów, Równie ważny dla nas jest zespół Turnera opisany w r. 1938, dotyczący osobników drobnej dziecięcio-kobiecej budowy ciała, pozbawionych żeńskiej chroma- tyny, wtórnych cech płciowych i miesiączki, obdarzonych niedorozwiniętymi jajni- kami i cechami dystroficznymi w rodzaju tzw. pterygium com. I na tę anomalię zapatrywano się do niedawna jako na wynik rozdźwięku między płcią chromoso- mową męską a żeńską płcią gonadów; w rzeczywistości anomalia ta wynika ż for- muły chromosomowej 44 A + X. Poza tymi dwoma klasycznymi zespołami są i inne, spośród których warto wspomnieć o stanie “ponadżeńskim” (status superfemininus), odpowiadającym formule 44 A + XXX. W związku z tym trzeba jeszcze wziąć pod rozwagę niezwykle rzadkie przypadki agonadyzmu, tj. całkowitego braku gruczołów płciowych. W piśmiennictwie światowym opisano tylko 2 takie przypadki, trzeci opisała Wróblewska-Smoczyńska w r. 1961. Ten ostatni przypadek mial płeć chro- mosomową męską i takież poczucie płci, chociaż logicznie biorąc nie powinien by mieć w ogóle jaklegokolwiek poczucia płci. Takie przypadki neutralne nie są w -ogóle znane. Może nie być zupełnie popędu płciowego, ale przy wszystkich opisanych zaburzeniach wewnątrzwydzielniczych człowiek czuje się zawsze albo mężczyzną albo kobietą; tertium non datur. Dotyczy to również hermafrodytów prawdziwych i rzekomych. Z doświadczenia klinicznego i życiowego wiadomo, że poczucie płci nie zależy od sugestii otoczenia. Homoseksualiścif transwestyci mają swoje określone poczucie płci, nawet jeśli demonstrują swoim zachowaniem płeć przeciwną i często wbrew sugestii, która na nich działała od urodzenia. Poczucie płci wiąże się nie- rozerwalni e z osobowością i jej strukturą. Wyrazem rozszczepienia schizofrenicznego bywa czasem poczucie płci przeciwnej. [przypisy: , indywidualne kalendarze trójdzielne, odzież termoaktywna, implanty zębów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Jest wiele mozliwych anomalii; nas

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Co do równoczesnej gruźlicy innych narządów, to gruźlica krtani, z wyjątkiem bardzo daleko posuniętej, często poprawia się pod wpływem skutecznej odmy leczniczej, jak na to wskazywał już w r. 1913 Tadeusz Borzęcki. Postać włóknista gruźlicy obu nerek nie stanowi przeciwwskazania do leczenia odmą. W gruźlicy płuc z równo- czesną gruźlicą serowato-wrzodziejącą jednej nerki należy stosować odmę opłucną, QI dopiero potem usunąć chorą nerkę, by uniknąć zaostrzenia . sprawy płucnej pod wpływem zabiegu chirurgicznego na nerce. Gruźlica skóry i kości często się poprawia z polepszeniem stanu płuc po zastoso- waniu odmy leczniczej. Równoczesna gruźlica jelit, jak to podkreślił już Tadeusz Borzęcki (w r. 1913), stanowi przeciwwskazanie do leczenia gruźlicy płuc odmą; poprawę gruźlicy jelit uzyskuje się czasami w tych tylko przypadkach, w których odma wybitnie poprawia stan płuc i bar- dzo znacznie zmniejsza ilość plwociny. Jeżeli gruźlicy jelit towarzyszy gruźlica krtani, to leczenie gruźlicy płuc odmą jest bezskuteczne. Prócz zmian gruźliczych w płucach i w innych narządach, stanu płuc i ogólnego stanu chorego, przy rozstrzyganiu, czy można zastosować odmę, należy uwzględnić także inne choroby. Leczenie odmą jest przeciwwskazane w przypadkach pojemności zy- cłowej płuc poniżej 2000 ml a także dużej rozedmy płuc ograniczającej wybitnie ich czynność oddechową i zwiększającej pracę serca. Stanowią przeciwwskazanie także rozległe rozszerzenia oskrzeli w obu płucach, dychawica oskrzelowa, zwyrodnienie mięśnia sercowego i niewydolność krążenia. Natomiast wada serca wyrównana, zwłaszcza zastawki dwu- dzielnej, nie jest bezwzględną przeszkodą w stosowaniu odmy lecznicze], należy tylko stosować ją w tych przypadkach bardzo ostrożnie. Tak samo nie stanowi przeciwwskazania przyśpieszona czynność serca po- chodzenia toksycznego na tle gruźlicy płuc, jeżeli narząd krążenia jest wydolny. Takie przyśpieszenie czynności serca ustępuje. zwykle szybko razem z innymi objawami toksycznymi, jeżeli odma jest skuteczna. Za- tem “tachycardia toxica” jest raczej wskazaniem do leczenia odmą. Na tejże podstawie nie stanowią przeciwwskazania do stosowania odmy opłucnej leczniczej zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zależne od toksemii gruźliczej. Również nie stanowią przeciwwskazania cukrzyca ani ciąża. [więcej w: , ortodonta, klimatyzacja precyzyjna, implanty zębów ]

Comments Off