Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Poped do zwierzat (zoophilia, bestialitas)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Poped do zwierząt (zoophilia, bestialitas) przejawia się najczęściej u głuptaków i idiotów, którzy nie mają możności zaspokojenia swojego popędu inaczej. Zwierzęta te mogą być różnej wielkości, od kury aż po krowę. Samotne kobiety tresują czasem pieski pokojowe do celów masturbacyjnych, mianowicie lizania łechtaczki lub odbytnicy. Przez minetkę (feHatio, penilinctio, coitus in ore ,,69″) rozumie się zbo- czenie, polegające na używaniu ust kobiety zamiast pochwy. Zboczenie to upra- wiają chętnie oglądacze, gdyż sposób ten umożliwia im wzrokowe podniecanie się widokiem ciała kobiecego. Jest to też ulubiony sposób homoseksualistów. Tego samego gatunku zboczeniem jest lizanie sromu (cunnilinctio) lub odbyt- nicy (anilinctio). W stosunku dwojga płci możliwe jest jednoczesne połączenie obydwóch zboczeń na zasadzie wzajemności. Zboczenia te wyjątkowo tylko są istotną potrzebą płciową danego osobnika. Najczęściej chodzi tu o wyrafino- wane sposoby zaspokajania normalnego w zasadzie popędu płciowego. Przez pederastię rozumiano dawniej stosunek w kiszce stolcowej (pedi- catio) bez względu na płeć partnerów płciowych. Z biegiem czasu miano to ograniczono wyłącznie do tego rodzaju stosunku między dwoma mężczyznami. Zboczenie to jest znacznie większą rzadkością, niż się często sądzi. Pewną ana- logię heteroseksualną z tym zboczeniem stanowi stosunek z kobietą od tyłu (coitus a tergo, a la vache). Transwestytyzm (eonismus) oznacza upodobanie osobników do prze- bierania się w odzież płci przeciwnej. Nie zawsze musi tutaj jednak chodzić o homoseksualizm. Czasem transwestytyzm bywa wyrazem dziwaczności schi- zofrenicznej. Z ubiorem harmonizuje z zasady uczesanie. Sadyzm (algolagnia activa) polega na znajdowaniu zadowolenia lub roz-. koszy płciowej w zadawaniu udręczeń drugiemu osobnikowi. Zboczenie to może się czasem posuwać aż do zabójstwa z lubieżności, a nawet do pastwienia się nad zwłokami ofiary. [patrz też: , fizjoterapia, Siłownie zewnętrzne, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Poped do zwierzat (zoophilia, bestialitas)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dokonuje się czasem porównania płci chromosomów jąder komórkowych ustroju z poczuciem psychoseksualnym. Jeszcze w r. 1936 Lang wypowiedział hipotezę, że homoseksualiści i transwestyci mają płeć chromosomów ustroju przeciwną płci określonej anatomicznie, mają więc płeć zgodną z ich poczuciem psychoseksualnym. Badania M. Bleulera iWiedemanna (1956 r.) obaliły tę hipotezę. Autorzy ci poddali badaniu specjalną techniką prostą i niezawodną krwinki białe wielojądrzaste więk- szej liczby homoseksualistów i transwestytów i dowiedli we wszystkich przypadkach, że płeć chromosomów jest zgodna z płcią anatomiczną, a przeciwna płci przeżywa- nej psychicznie. Wyniki tych badań przemawiają więc raczej za psychogenezą oma- wianych zaburzeń.
CHARAKTER, TEMPERAMENT, OSOBOWOŚĆ WYJAŚNIENIE POJĘĆ Pojęcia charakter, temperament, osobowość nie mają ustalonego i powszechnie przyjętego znaczenia. Zakresy tych pojęć zdają się na siebie zachodzić. U różnych autorów spotyka się też różne definicje tych pojęć, nie zawsze jasno od siebie odgra- niczone. Niektórzy twierdzą, że w ogóle w stosunku do struktury życia psychicznego trudno znaleźć szablony, które by na wzór anatomii oddawały stałe i niezmienne cechy strukturalne, istotą życia psychicznego jest bowiem jego zmienność, róźriorod- 1(0ŚĆ, płynność i chwilowość. Skrajny ten pogląd jest niewątpliwie mylny. W przy- rodzie nie ma 2 twarzy do siebie zupełnie podobnych, gdyż liczba możliwych wa- riantów jest wprost nieskończona. Mimo to możliwa jest anatomia twarzy ludzkiej i fizjognomika, a nawet klasyfikacja typologiczna. To samo dotyczy psychiki. Mimo swej zmienności i płynności posiada ona pewne trwalsze cechy strukturalne, które niezależnie od różnic osobniczych dadzą się naukowo opisać, a nawet typologieżnie pogrupować. Przez charakter rozumie się ogół dyspozycji psychicznych, które rozstrzygają o po- stępowaniu człowieka. Ma się tutaj na myśli pewne znamiona woli, pewne sposoby reagowania uczuciowego na określone sytuacje lub bodźce, szczególnie zasady postę- powania w życiu, opierające się na uczuciowości wyższej, z uwzględnieniem stanu hamulców rozumowych i uczuciowych, od których zależą postanowienia i dzialania. [więcej w: , odzież bhp, przydomowe oczyszczalnie ścieków, fizjoterapia ]

Comments Off

« Previous Entries