Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘domowe sposoby na trądzik’

Doswiadczalnie mozna za pomoca hipnozy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Doświadczalnie można za pomocą hipnozy pogłębić sugestywność doprowadzając osobnika aż do zaniku wszelkich przejawów woli. Kiedy wszystkie poruszenia woli ustaną, czy to pod wpływem hipnozy trzeciego stopnia, czy w przebiegu niektórych zespołów psy- chotycznych, może dojść do wytworzenia się szczególnych zespołów objawo- wych, są nimi mianowicie: a. Katalepsja. Jest to, jak wspominaliśmy, zespół nic nie mający wspólnego ze schizofrenią, chociaż bardzo często występuje w jej przebiegu. Czynniki rozmaitej etiologii mogą zespół ten wywołać. Wiele przemawia za tym, że powstaje on na tle schorzenia międzymózgowia, chociaż udział kory mózgowej jest tu niewątpliwy. Osiowym objawem katalepsji jest tzw. giętkość (gibkość) woskowata (flexibilitas cerea). Stąd niektórzy dwóch tych mian używają niesłusznie jako synonimów. Pojęcie katalepsji jest szersze. Gięt- kość woskowata polega na tym, że ciało chorego jest podatnie sztywne, jak wosk, tak iż możemy mu nadawać dowolne pozycje. Nawet bardzo niewy- godne pozycje chory posłusznie utrzymuje w ciągu zdumiewająco długiego czasu, może np. stać na jednej nodze z wyciągniętą w poprzek ręką godzinami. W dawnych zakładach psychiatrycznych, przed zaprowadzeniem lecznictwa aktywnego, widywało się chorych, trwających miesiącami i latami w takich niezwykłych pozycjach ciała, np. na klęczkach, w rozkrzyżowaniu itd. U cho- rych tych wytwarzały się obrzęki i przykurcze. W tych przypadkach mówi się czasem o katalepsji sztywnej w odróżnieniu od woskowatej. Różnica zasad- nicza polega na tym, iż chorych z obranej przez nich pozycji ciała nie da się wyprowadzić, gdyż zesztywniałe ich ciało stawia opór. Zachodzi tu więc od- wrotność podatności woskowatej, która jest wyrazem automatyzmu nakazo- wego. W stanach tych chorzy leżą często z głową uniesioną nad poduszkę, jak gdyby opartą o powietrze. Jest to tzw. objaw poduszki powietrznej. O kata- lepsji sztywnej będzie rnowa osobno poniżej. Katalepsja woskowata przebiega Z zasady wśród szeregu innych objawów, które można określić jako osłupienie z mutyzmem. [hasła pokrewne: , Szkoła tańca Poznań, Zdrowa żywność, domowe sposoby na trądzik ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domowe sposoby na trądzik’

Doswiadczalnie mozna za pomoca hipnozy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stany wzmożonego chorobliwie I popędu płciowego określa się u mężczyzn mianem satyriasis, a u kobiet mianem nymphomania, ogólnie zaś mówi się o erotomanii. Ta ostatnia nazwa bywa dwuznacznikiem, gdyż np. w piśmien- nictwie francuskim nazwą erotomanii określa się obłęd erotyczny (paranoia erotica). Mówiąc o chorobliwym wzmożeniu popędu płciowego nię powinno się mie- szać tu organicznego priapizmu, tj. utrzymującego się uporczywie. wzwodu prącia, wywołanego bez podniecenia płciowego chorobami rdzenia. Objaw ten występuje czasem w przebiegu białaczki. Natężenie popędu płciowego nie jest zresztą zależne wyłącznie od hormonów. Usunięcie gruczołów płciowych, za- równo u kobiet, jak i u mężczyzn, w większości przypadków nie wywołuje osłabienia żądzy, tak że nadal możliwy jest wzwód, a nawet orgazm. Ekshibicjonizm jest to popęd do obnażania się, objaw bardzo częsty zwłaszcza u kobiet psychicznie chorych. U niedorozwiniętych umysłowo ma on charakter zastępczy. Wiąże się wówczas nierzadko z samogwałtem uprawia- nym na oczach spotkanych kobiet lub dzieci i ma wówczas duże znaczenie są- dowo-psychiatryczne. Zboczenie to występuje również w otępieniu starczym i innych zespołach organicznych, w padaczce czasem w stanach zamroczenia. Rzadziej zdarza się na tle samej tylko psychopatii. Fetyszyzm stanowi chorobliwie wyolbrzymione przenoszenie uczuć ero- tycznych na części ciała lub przedmioty należące do osób ukochanych. Przed- miotami takimi mogą być części odzieży i bielizny, obuwie, drobne przedmioty, włosy. W tym ostatnim przypadku chodzi np. o warkocze, które fetyszyści w ścisku odcinają upatrzonym kobietom. Fetysze służą często do podniecania wyobraźni przy akcie samogwałtu. Zboczeńcy ci nie pragną zazwyczaj normal- nego spółkowania. Czasem podniecenie się fetyszem jest konieczne dla przy- wrócenia potencji, np. przez oglądanie lub dotykanie w czasie stosunku płcio- wego włosów, piersi, pończoch itd. Fetyszyzm staje się czasem pobudką do kleptomanii i innych działań popędowych. [więcej w: , klimatyzacja precyzyjna, domowe sposoby na trądzik, odżywki do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries