Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘balsam do włosów’

Odma opłucna.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odmę opłucną wytwarza się zawsze po stronie płuca ze zmianami rozleglejszymi i czynniejszymi. Jeżeli po 1-2 tygodniach stan chorego nie poprawia się, zwłaszcza zaś jeżeli sprawa gruźlicza w drugim płucu postępuje, to zanim zaniecha się leczenia odmą, należy rozważyć, czy sprawa  nie da się zatrzymać zastosowaniem odmy po obu stronach. Trzeba mieć także na względzie, że nieliczne ogniska w drugim płucu: nie zawsze są czynne. Zmiany w tym płucu mogą być wyrazem przebytej już gruźlicy płuca, a wtedy również nie są przeszkodą w leczeniu odmą płuca ze zmianami czynnymi. Stąd wynika potrzeba rozstrzygnięcia w każdym przypadku ze zmianami w obu płucach, czy są one czynne w obu płucach. W tym celu podaje się chorego kilkotygodniowemu spostrzeganiu, w czasie którego zwraca się uwagę na objawy opukowe i zwłaszcza osłuchowe w obu płucach oraz wykonuje się serię zdjęć rentgenowskich. Obserwacja 2-4-tygodniowa zwykle wystarcza dla określenia, czy zmiany w płucu mniej zajętym są czynne. Przeciwwskazania do stosowania odmy opłucnej leczniczej w gruźlicy obu płuc stanowią: 1. gruźlica w posuniętym okresie z licznymi jamami w obu procach albo ze zmianami bardzo rozległymi, zwłaszcza rozsianymi, 2. gruźlica obu płuc przebiegająca ze znaczną dusznością. Dla zwiększenia w gruźlicy obu płuc skuteczności odmy leczniczej jednostronnej kojarzy się ją z leczeniem higieniczno-dietetycznym .  Przy rozważaniu wskazań do stosowania odmy opłucnej leczniczej należy uwzględnić także stan opłucnej. Zupełne zarośnięcie jamy opłucnej uniemożliwia to leczenie. Nie ma żadnych pewnych objawów, które by pozwalały wnosić o stanie opłucnej. Doświadczenie kliniczne poucza, że jama opłucna może być wolna nawet u chorych, którzy przebyli zapalenie opłucnej. Toteż sprawę, rozstrzyga próba wytworzenia odmy. Zrosty opłucne częściowe mogą zaważyć na naszym ustosunkowaniu się do leczenia odmą w rozmaity sposób. Zrosty nieliczne, wiotkie, dające się stopniowo w krótkim czasie rozciągnąć, a także usadowione tak, że nie przeszkadzają zapadnięciu się chorej części płuca, albo tak, że mogą być przepalone, nie wstrzymują od leczenia odmą. Na odwrót zrosty liczne zbite, grube, nie nadające się do przepalania, zmuszają do zaniechania odmy i do zastosowania innych metod chirurgicznych. [przypisy: , balsam do włosów, logopeda warszawa, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘balsam do włosów’

Odma opłucna.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Bilateralizacja w toku leczniczej odmy opłucnej rozwija się czasami czynna sprawa gruźlicza w płucu przedtem “zdrowym”. Stan taki powstaje wskutek jego zakażenia lub zaostrzenia istniejących w nim ognisk gruźliczych nieczynnych. Jest to bilateralizacja gruźlicy. Zakażenie drugiego płuca następuje: 1) drogą oskrzeli; 2) drogą krwi; za zakażeniem w ten sposób przemawiają przypadki, w których stwierdza się w całym przedtem zdrowym płucu ogniska gruźlicze rozsiane równomiernie; 3) przez zawleczenie do wnęki zdrowego płuca i limfy z gruźliczych węzłów chłonnych wnęki płuca po stronie odmy. Bardzo ciekawe pod tym względem są spostrzeżenia Janiny Misiewicz. W toku leczenia odmą opłucną doświadczalnej gruźlicy płuc u królików zauważyła ona, że największe ogniska gruźlicze w lewym płucu doświadczalnie nie zakażonym znajdowały się niekiedy od tyłu przy wnęce. Ich wielkość i kształt na powierzchni, płuca były zupełnie podobne do wielkości i kształtu ognisk na przylegającej tutaj powierzchni prawego płuca, zakażonego doświadczalnie prątkami gruźlicy, przyciśniętego jak gdyby przez odmę do lewego płuca. Podobieństwo zewnętrzne ognisk w lewym płucu było tak wielkie, że odnosiło się wrażenie odbitki, lustrzanej zmian na przylegającej części prawego płuca oraz zakażenia lewego płuca bezpośrednio, z prawego w miejscu przyciśnięcia do siebie powierzchni obu płuc przez odmę. Odma opłucna w większości przypadków nie tylko nie przyczynia się sama przez się do bilateralizacji gruźlicy, ale, jak dowodzą doświadczalne badania Janiny Misiewicz, często wyraźnie hamuje rozstawanie się prątków z płuca pierwotnie zakażonego do płuca drugiego. Odma opłucna lecznicza nieraz też poprawia, czasami wybitnie, zmiany gruźlicze istniejące już w drugim płucu. W ogłoszonej przez Nadzieję Bersio statystyce z Oddziału K. Dąbrowskiego i ze związanej z nim poradni przeciwgruźliczej w Szpitalu Wolskim w Warszawie korzystny wpływ odmy opłucnej na zmiany gruźlicze w drugim płucu spostrzegano w 32,4% przypadków. Toteż przy leczeniu gruźlicy płuc odmą opłucną bilateralizacja zdarza się rzadziej niż bez tego leczenia. Natomiast powstaniu czynnej gruźlicy oraz zaostrzeniu nie czynnych ognisk gruźliczych w drugim płucu sprzyja niedostateczny ucisk chorych części płuca, zależnie od zrostów opłucnych lub znacznego zgrubienia ścian jam gruźliczych. [patrz też: , balsam do włosów, rehabilitacja, integracja sensoryczna ]

Comments Off