Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Poped do odzywiania moze tez

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Popęd do odżywiania może też ulec zboczeniu (parorexia). W ciąży, a także niekiedy u dziewcząt w okresie pokwitania spotykamy takie jakościowe zmiany apetytu (pica e) , np. ochotę na ostre, kwaśne pokarmy, cierpkie owoce itd. Cza- sem zboczenia te dotyczą substancji niejadalnych, np. kredy, . atramentu, tynku. W psychozach zboczenia te dochodzą do potwornych rozmiarów przy zaniku uczucia obrzdzenia. Chorzy pożerają wszelkie obrzydliwości, zjadają stolec własny i- cudzy (koprophagia), wypijają mocz, wychylają zawartość spluwa- czek, piją z muszli ustępowej itd. Nie tylko chorzy umysłowo. ale i niektórzy psychopaci pożerają niekiedy przedmioty niestrawne lub wręcz niebezpieczne. Z ich żołądków operacyjnie lub po sekcji wydobywano zwoje drutów, gwoździ, przedmiotów metalowych, włosów, kamieni, także noże, widelce, szpilki, szkło. Przedmioty te chorzy połykają niekoniecznie w celach samobójczych, ale cza- sem dla zaspokojenia jakiegoś niepojętego łakomstwa, gdyż czynią to wśród wyraźnych oznak przyjemności. b. Nałogi (narcomaniae) stanowią osobną grupę. Chodzi tutaj o ludzi, którzy pod wpływem oddziaływań środowiska wytwarzają w sobie przyzwy- czajenie do przyjmowania pewnych używek. Przeważnie chodzi tutaj o środki odurzające, jak alkohol, morfina, kokaina, haszysz, eter, środki nasenne, prze- ciwbólowe itd. W nałogi te popaść może każdy człowiek w sprzyjających temu warunkach, ale szczególnie podatni w tym, kierunku są ludzie z mniej odpor- nym układem nerwowym z przyczyn wrodzonych, jak psychopaci, czy też na- bytych. Długotrwałe wprowadzanie do ustroju środków odurzających wywołuje prze- wlekłe zatrucie, w wyniku którego cała przemiana materii przestawia się w taki sposób, że trucizna staje się niezbędnym składnikiem metabolizmu. Gdy tylko ustrój nie otrzyma doplywu tego regularnie zażywanego środka, pow- staje “głód”. Nazwa ta podkreśla wybitną analogię z fizjologicznym stanem głodu. Ten sztucznie powstały popęd przejawia się ze szczególną gwałtownoś- cią. Narkoman odczuwa niepokój, lęk, pragnienie, pociąg do używki, dopóki popędu tego nie zaspokoi per fas et nefas. [hasła pokrewne: , uprawnienia sep, powiększanie piersi, oczyszczanie organizmu ]

Comments are closed.