Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Ogladacze (voyeurs) znajduja zadowolenie plciowe,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Oglądacze (voyeurs) znajdują zadowolenie płciowe, gdy przyglądają się jawnie lub pokryjomu osobom płci przeciwnej albo scenom nieprzyzwoitym. Uderzające jest to, że wyrzekają się oni czasem prawidłowego stosunku z osobą, która podnieca ich wzrokowo, i zadowalają się samogwałtem na jej widok. Wąchacze (renifleurs) podniecają się płciowo wdychając zapach moczu lub powalanej bielizny. Zarówno mocz, jak i kał może być przedmiotem pożą- dania płciowego (urolagnia i koprolagnia), a nawet może być pożerany (kopro- phagia). W przypadkach tych może chodzić zarówno o zboczenie płciowe, jak i o zboczenie popędu do odżywiania. Wąchactwo (osphresiophilia) występuje rzadko jako zboczenie samodzielne. Ocieractwo (frotteurisme) uprawiają mężczyźni, przytulając się niby niechcący w ścisku do kobiet lub nieletnich dziewcząt, przy czym wskutek ocie- rania się lub za pomocą rękoczynów starają się wywołać u siebie szczytowanie. Przeważnie praktyki takie miewają charakter zastępczy. Poped do zwłok (necrophilia) może mieć charakter zastępczy, ale bywa i głębszym, samodzielnym zboczeniem. Zboczeńcy ci odkopują na cmentarzach zwłoki dla celów nierządnych. W rzadkich przypadkach •dochodzi do pożerania zwłok (necrophagia). Ludzie ci dla ułatwienia sobie sposobności szukają roz- myślnie posad grabarzy. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku przebywał na obserwacji człowiek, który dokonał brutalnego aktu nekrofilii na zwłokach staruszki w stanie pomrocznym padaczkowym . Poped do nieletnich (paedophilia) występuje często w przebiegu otępienia starczego, także w niedorozwoju umysłowym i w stanach pośpiącz- kowych, rzadziej w innych chorobach psychicznych. Jako cecha psychopatyczna uwzniośla się (subLimatio) przeważnie w ten sposób, że ludzie o takich skłon- nościach szukają posad umożliwiających im stykanie się zawodowe z dziećmi. Zboczenie to może .mieć kierunek heteroseksualny lub homoseksualny. Czyny nierządne z dziećmi bywają przedmiotem badań sądowo-psychiatrycznych. Popęd do starców (gerontophilia) miewa charakter zastępczy, ale zda- rzają się psychopaci obojga płci o . takich skłonnościach, czasem dość wyłącz- nych. Głuptacy popadają czasem w zatarg z kodeksem karnym na skutek gwał- cenia staruszek. [przypisy: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, pieczenie w miejscach intymnych, Bielizna nocna damska ]

Comments are closed.