Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Odma tamuje krwotok a zarazem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odma tamuje krwotok a zarazem za- pobiega rozsiewaniu się prątków gruźlicy w płucach. Wypuszczając w okresie pozapalnym nie wsysający się wysięk opłucny, towarzyszący gruźlicy płuc, zastępujemy go częściowo odmą opłucną lecz- niczą (odma opłucna zastępcza), by nadal utrzymywać chore płuco w stanie odprężenia i utrudnić zarośnięcie jamy opłucnej. W ostrym odoskrzelowym zapaleniu płuc serowatym oraz rzekomo płatowym serowatym odma lecznicza bywa w ogromnej większości przypadków bezskuteczna, ponieważ tacy chorzy przeważnie nie mają dostatecznych sił obronnych, ani nie ma większej nadziei ich przysporze- nia za pomocą odmy, nadto sprawa toczy się zwykle w obu płucach. Le- czenie streptomycyną czasami umożliwia w takich przypadkach zastoso- wanie leczenia odmą. To samo dotyczy ostrej gruźlicy prosówkowej płuc, w której leczenie odmą nie daje dobrych wyników a nawet sprzyja obfitszemu wysiewa- niu się gruzełków w drugim płucu. Postaci gruźlicy płuc czysto wysiękowe bez skłonności do blizno- wacenia nie nadają się do leczenia odmą, wskutek bowiem oporności na ucisk obrzmiałej, naciekłej zapalnie tkanki odma uciska przeważnie zdro- we części chorego płuca albo przesuwając śródpiersie – zdrowe płuco. Rozległe, nie zapadające się pod wpływem odmy nacieki serowate ra- czej pogarszają się przy leczeniu odmą. Przewlekłe postaci krwiopochodne- gruźlicy płuc dają powód do stosowania odmy leczniczej rzadko. Nie ma wskazania do tego leczenia w przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej, w gruźlicy płuc prosówkowej ogniskowej ani w prze- wlekłej rozlanej gruźlicy prosówkowej płuc. W ostatniej z tych postaci leczenia odmą można próbować chyba tylko w takich przypadkach: w których zmiana gruźlicza w jednym płucu zacznie .przechodzić w zmianę rozpadowo-serowatą. Tak samo przewlekła gruźlica płuc włóknista rozlana nie stanowi wskazania do leczenia odmą. Wszystkie te postaci z wybitną przewagą spraw włóknisto-wytwórczych nadają się do leczenia zachowawczego, przede wszystkim higieniczno- dietetycznego. [patrz też: , Szkoła tańca Poznań, sklep kolagen, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments are closed.