Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Nie zawsze zespól kataleptyczny rozwiniety

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nie zawsze zespół kataleptyczny rozwinięty jest w pełni. Czasem ma on charakter poronny: chorzy poruszają się swobodnie, lecz gdy im się uniesie jedną kończynę, utrzymują ją w powietrzu zbyt długo (pseudoflexibilitas). Vi ka- talepsji woskowatej uniesiona kończyna po pewnym czasie sama opada, bez drżenia i bez widocznego wysiłku ze strony chorego. Jedni chorzy przy badaniu na woskowatość stawiają pewien opór, tak jak gdyby istotnie ciało ich było z wosku, który modulujemy. Automatyzm nakazowy innych posuwa się tak daleko, że wystarcza lekkie popchnięcie, aby kończyna posłusznie ustawiała się w pozycji, jaką jej badający zamierza nadać. b. Automatyzm nakazowy posuwa się niekiedy tak daleko, że chory wykonuje nawet niedorzeczne i niebezpieczne nakazy. Osiągnąć to można drogą hipnozy, ale stany te pojawiają się również samorzutnie. Wszystkie te zjawiska składają się na pojęcie zespołu kataleptycznego w klinicznym zna- czeniu. c. Jeszcze dziwniejsze zjawiska z zakresu wzmożonej sugestywności i auto- matyzmu nakazowego spotykamy w ramach tego samego zespołu kataleptycz- nego pod postacią tzw. objawów echa. Chory powtarza tutaj jak echo słowa wypowiadane przez badającego (echolalia), a także naśladuje jego ruchy (echo- praxia lub mixy, echomimia). Zjawiska echa pojawiają się niekiedy objawowo w przebiegu organicznych schorzeń mózgu. Widuje się je najczęściej w schizo- frenii katatonicznej; w histerii, czasem w zamroczeniu podaczkowym, rzadziej w innych chorobach. OBNIŻENIE I ZANIK SUGESTYWNOŚCI Zaburzenie to może uchodzić w fizjologicznych warunkach za zaletę, jako wyraz niezależności poglądów i siły woli. W stanach chorobliwych zjawiska te ,Przybierają do tego stopnia na sile, że chorzy w ogóle wymykają się spod wszel- kiej dyscypliny towarzyskiej i społecznej. Dzieje się to przede wszystkim w sta- nach ciężkiego niedorozwoju umysłowego oraz otępienia, a także w psycho- zach, w których zerwana jest styczność uczuciowa i intelektualna chorego z otoczeniem. W pewnym stopniu dzieci psychopatyczne, tudzież dorośli psycho- .paci bywają trudni do prowadzenia i współżycia właśnie wskutek tego, że nie poddają się korzystnym wpływom wychowawczym. [patrz też: , infekcje intymne, implanty Warszawa, deratyzacja warszawa ]

Comments are closed.