Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Jest wiele mozliwych anomalii; nas

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jest wiele możliwych anomalii; nas interesuje najbardziej- zespól Klinefeltera, opisany w r. 1942, który da się wyrazić formułą płci chromosomowej 44 A + XXY; są to osobniki budowy “hipoandrycznej”, z małymi jałowymi jądrami i ginekomastią; długi czas zapatrywano się, niezupełnie słusznie, na zespół Klinefeltera jako na wynik rozdźwięku między kobiecą płcią chromatynową (komórkową) a męską płcią gonadów, Równie ważny dla nas jest zespół Turnera opisany w r. 1938, dotyczący osobników drobnej dziecięcio-kobiecej budowy ciała, pozbawionych żeńskiej chroma- tyny, wtórnych cech płciowych i miesiączki, obdarzonych niedorozwiniętymi jajni- kami i cechami dystroficznymi w rodzaju tzw. pterygium com. I na tę anomalię zapatrywano się do niedawna jako na wynik rozdźwięku między płcią chromoso- mową męską a żeńską płcią gonadów; w rzeczywistości anomalia ta wynika ż for- muły chromosomowej 44 A + X. Poza tymi dwoma klasycznymi zespołami są i inne, spośród których warto wspomnieć o stanie “ponadżeńskim” (status superfemininus), odpowiadającym formule 44 A + XXX. W związku z tym trzeba jeszcze wziąć pod rozwagę niezwykle rzadkie przypadki agonadyzmu, tj. całkowitego braku gruczołów płciowych. W piśmiennictwie światowym opisano tylko 2 takie przypadki, trzeci opisała Wróblewska-Smoczyńska w r. 1961. Ten ostatni przypadek mial płeć chro- mosomową męską i takież poczucie płci, chociaż logicznie biorąc nie powinien by mieć w ogóle jaklegokolwiek poczucia płci. Takie przypadki neutralne nie są w -ogóle znane. Może nie być zupełnie popędu płciowego, ale przy wszystkich opisanych zaburzeniach wewnątrzwydzielniczych człowiek czuje się zawsze albo mężczyzną albo kobietą; tertium non datur. Dotyczy to również hermafrodytów prawdziwych i rzekomych. Z doświadczenia klinicznego i życiowego wiadomo, że poczucie płci nie zależy od sugestii otoczenia. Homoseksualiścif transwestyci mają swoje określone poczucie płci, nawet jeśli demonstrują swoim zachowaniem płeć przeciwną i często wbrew sugestii, która na nich działała od urodzenia. Poczucie płci wiąże się nie- rozerwalni e z osobowością i jej strukturą. Wyrazem rozszczepienia schizofrenicznego bywa czasem poczucie płci przeciwnej. [przypisy: , indywidualne kalendarze trójdzielne, odzież termoaktywna, implanty zębów ]

Comments are closed.