Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Gdyby chorego nie pielegnowac i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gdyby chorego nie pielęgnować i nie karmić sztucznie, zginąłby niechybnie. W stanach tych może ustać nawet połykanie śliny, tak iż ścieka ona z kącików ust, a nawet mruganie, tak iż grozi wyschnię- cie rogówki. Czasem mimo troskliwej opieki notowano zgony z wyczerpania. Dziś w dobie lecznictwa aktywnego nie grozi to w tym stopniu. Warto pod- kreślić, że nawet w naj cięższych stanach osłupienia nie ustają czynności psy- chiczne. Chorzy mogą dokonywać szczegółowych spostrzeżeń, snuć myśli i prze- żywać pewne stany uczuciowe. Po przeminięciu osłupienia trudno przychodzi im odtworzyć sobie te przeżycia, a zwłaszcza nie potrafią wyjaśnić przyczyn swojego zachowania. Niekiedy przypisują je zakazom otrzymanym drogą oma- mów słuchowych. Osłupienie może występować na tle schizofrenii katatonicz- nej, a także w zespołach katatonoidalnych innego pochodzenia. W tych przy- padkach sądzi się, że główną rolę odgrywa mechanizm otamowania. Natomiast w osł pieniu melancholicznym widzi się raczej mechanizm zahamowania. Osłupienie może też wystąpić w ciężkiej histerii pod postacią np. letargu histerycznego. Znane są też stany osłupienia po wstrząsach afektyw- nych, np. po katastrofie, także jako psychozy sytuacyjne, np. stupor więzienny. Szczególną postacią osłupienia jest zespół kataleptyczny, niesłusznie często- kroć wiązany ze schizofrenią lub utożsamiany z katatonią. Katalepsja wystąpić może na różnym tle. Wywołać ją można nawet sztucznie drogą hipnozy lub za pomocą pewnych środków farmakologicznych (np. bulbokapniną). Do spraw tych powrócimy jeszcze. [patrz też: , opieka medyczna, biustonosze do karmienia, Szkoła tańca Poznań ]

Comments are closed.