Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

CHARAKTER, TEMPERAMENT, OSOBOWOŚĆ. WYJAŚNIENIE POJĘĆ.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Dokonuje się czasem porównania płci chromosomów jąder komórkowych ustroju z poczuciem psychoseksualnym. Jeszcze w r. 1936 Lang wypowiedział hipotezę, że homoseksualiści i transwestyci mają płeć chromosomów ustroju przeciwną płci określonej anatomicznie, mają więc płeć zgodną z ich poczuciem psychoseksualnym. Badania M. Bleulera i Wiedemanna (1956 r.) obaliły tę hipotezę. Autorzy ci poddali badaniu specjalną techniką prostą i niezawodną krwinki białe wielojądrzaste większej liczby homoseksualistów i transwestytów i dowiedli we wszystkich przypadkach, że płeć chromosomów jest zgodna z płcią anatomiczną, a przeciwna płci przeżywanej psychicznie. Wyniki tych badań przemawiają więc raczej za psychogenezą omawianych zaburzeń.
CHARAKTER, TEMPERAMENT, OSOBOWOŚĆ. WYJAŚNIENIE POJĘĆ. Pojęcia charakter, temperament, osobowość nie mają ustalonego i powszechnie przyjętego znaczenia. Zakresy tych pojęć zdają się na siebie zachodzić. U różnych autorów spotyka się też różne definicje tych pojęć, nie zawsze jasno od siebie odgraniczone. Niektórzy twierdzą, że w ogóle w stosunku do struktury życia psychicznego trudno znaleźć szablony, które by na wzór anatomii oddawały stałe i niezmienne cechy strukturalne, istotą życia psychicznego jest bowiem jego zmienność, różnorodność, płynność i chwilowość. Skrajny ten pogląd jest niewątpliwie mylny. W przyrodzie nie ma 2 twarzy do siebie zupełnie podobnych, gdyż liczba możliwych wariantów jest wprost nieskończona. Mimo to możliwa jest anatomia twarzy ludzkiej i fizjognomika, a nawet klasyfikacja typologiczna. To samo dotyczy psychiki. Mimo swej zmienności i płynności posiada ona pewne trwalsze cechy strukturalne, które niezależnie od różnic osobniczych dadzą się naukowo opisać, a nawet typologicznie pogrupować. Przez charakter rozumie się ogół dyspozycji psychicznych, które rozstrzygają o postępowaniu człowieka. Ma się tutaj na myśli pewne znamiona woli, pewne sposoby reagowania uczuciowego na określone sytuacje lub bodźce, szczególnie zasady postępowania w życiu, opierające się na uczuciowości wyższej, z uwzględnieniem stanu hamulców rozumowych i uczuciowych, od których zależą postanowienia i działania. [więcej w: jak poderwać przyjaciółkę, wolimex, gemini radziejów
]

Tags: , ,

No Responses to “CHARAKTER, TEMPERAMENT, OSOBOWOŚĆ. WYJAŚNIENIE POJĘĆ.”

  1. Sandbox Says:

    Chirurg plastyczny w czasie liftingu widzi, gdzie podano kwas hialuronowy

  2. Speedwell Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Trec NitroBolon[...]

  3. Speedwell Says:

    Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

Powiązane tematy z artykułem: gemini radziejów jak poderwać przyjaciółkę wolimex