Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Dlugosc leczenia odma oplucna Sprawa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Długość leczenia odmą opłucną Sprawa długości leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną nie została do- tychczas jednolicie rozstrzygnięta. Ci sami autorowie wypowiadali nie- jednokrotnie co do tego zdania rozbieżne, jakby dowodząc tym słuszno- ści zgryźliwego twierdzenia Voltaire’a, że medycyna polega na tym, iż środki, których nie zna, stosuje na ustroju, który zna jeszcze mniej. Przyczyna rozbieżności leży w niejednakowych warunkach leczenia, za- leżnie od charakteru i rozległości zmian gruźliczych w płucu od stanu opłucnej, sił odpornościowych chorego, zdolności oddziaływania na odmę i od tego, jak wcześnie rozpoczęto leczenie odmą. W ogóle leczenie odmą opłucną powinno trwać co najmniej 2 lata od zniknięcia prątków, a może wymagać nawet 5 lat i więcej, ponieważ gojenie się jam wymaga dłuż- szego czasu. Toteż jeżeli chory nie może leczyć się odmą przez parę lat, nie należy tego leczenia w ogóle rozpoczynać. Jeżeli leczenie odmą opłucną rozpoczęto wcześnie, gdy zmiany są świeże i bardzo ograniczone, jeżeli przy tym powiodło się wytworzyć: odmę całkowitą od razu i uzyskać szybko skuteczne jej działanie, jeżeli prątków w plwocinie nie ma już od dłuższego czasu i przebiegu odmy nie zakłóciło żadne powikłanie, to leczenie odmą można zakończyć po 2 latach. W przeciwnym razie powinno ono trwać nadal. Michał Telatycki poleca w przypadkach rozleglejszych zmian wyjściowych w płucach pod- trzymywanie odmy co najmniej przez 3-4 lata od chwili zniknięcia prąt- ków gruźlicy w plwocinie, potwierdzanego wielokrotnymi badaniami, wykonywanymi co dwa miesiące. Nieraz, wbrew naszej woli leczenie odmą opłucną musimy przerwać przedwcześnie wskutek powstania, zro- stowego zapalenia opłucnej. [więcej w: , bielizna nocna, psycholog Kraków, infekcje intymne ]

Comments are closed.