Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

CHOROBLIWE AUTOMATYZMY.

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

CHOROBLIWE AUTOMATYZMY. Zaburzenia te wykazują pewne podobieństwo do czynności popędowych o tyle, że odpada tutaj ośrodkowe kierownictwo działań. Działania automatyczne przebiegają samodzielnie, chory może ich w ogóle nie zauważyć, może nie przeżywać ich chcenia i wykonywania. Jeżeli działanie takie trwa dłużej, to chory może się stać ich biernym widzem, tak jakby to nie on działał. W taki sposób częstokroć opisują schizofrenicy swoje mniej lub więcej niedorzeczne działania. Coś podobnego zachodzi w histerycznych stanach transu. Ręka może tu sama pisać, usta mówić, ciało pantomimicznie coś wyrażać, a ;,medium jakby przy tym spało. Zjawiska te wykorzystywane bywają do oszukańczych celów, np. dla propagandy spirytyzmu i demonizmu. W wielu przypadkach chorzy wyrażają w ten sposób myśli, których by nie chcieli ujawnić, np. wypowiadając słowa świętokradcze lub nieprzyzwoite (koprolalia automatica). Być może niektóre działania popędowe da się utożsamić z działaniami automatycznymi, np. popęd do podpalania, do kradzieży, do okresowego pijaństwa, do zabijania. Czasem można ustalić padaczkowe tło tych działań popędowych dokonanych w stanach zamroczenia, czasem jednakże brak dowodów w tym kierunku. Schizofrenicy skarżą się czasem albo że zamierzone przez nich działania przebiegają same bez udziału ich woli, albo też odwrotnie, że członki ich wykonują pewne czynności wbrew ich woli, tak że czują się oni bezsilni wobec własnych działań, które jakby podlegały jakiejś obcej woli. Bliższa analiza tych zjawisk w histerii wykazuje zresztą, że nie jest to żadna obca wola, lecz że chodzi tu o własne impulsy chorego. Chorobliwe automatyzmy może będzie łatwiej zrozumieć, jeżeli porównamy je do automatycznych czynności prawidłowych, na jakich czasem ktoś się złapie, np. dłubanie w nosie w towarzystwie, drapanie się w okolicy odbytu. Podobny automatyzm wykazują w większości przypadków stereotypie ruchowe. Daleko idące podobieństwo do opisanych zjawisk wykazują automatyzmy w zakresie czynności myślowej. Schizofrenicy skarżą się niekiedy na natłok myśli, odczuwany tak, jakby to nie ich jaźń, lecz jakaś obca w nich myślała. Czasem są to myśli, które chory sam by wysnuł, czasem jednak myśli przeciwne jego świadomym zapatrywaniom i uczuciom. Myśli i wyobrażenia tego typu, pojawiające się zarówno w schizofrenii, jak i w padaczkowych równoważnikach psychotycznych, bywają wyrazem rozpadu osobowości i trudno je zazwyczaj odgraniczyć od natręctw myślowych. Te ostatnie opisywane są z zasady mimo wszystko jako myśli i wyobrażenia własne, a nie obce, chociaż i one pojawiają się przymusowo i automatycznie, jak gdyby były narzucone. W zjawiskach tych i przebieg myślenia, i treść myśli zdają się być wyjęte spod władzy dowolnego chcenia. [podobne: rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena, usg poznan, moringa herbata ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: moringa herbata rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena usg poznan